Finans

Informationsutbyte ska motverka brottslighet i pensionssystemet

Regeringen har lyssnat på myndigheterna efter fjolårets misstänka brottslighet inom premiepensionssystemets fondtorg.

Uppdaterad 2017-06-05
Publicerad 2017-06-05

I slutet av förra veckan gick Pensionsmyndigheten ut med nya förslag som, om de genomförs, kommer tvinga bort 300 fonder från PPM-systemet, men syftet är att göra pensionssystemet säkert för pensionsspararna och pensionärerna. I ett ytterligare steg har regeringen lyssnat på myndigheterna och förändrar nu den förordning som reglerar utbyte av information mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Detta framgår att ett pressmeddelande. 

"Förändringen innebär att myndigheterna har en ömsesidig skyldighet att, utan att hindras av sekretess, lämna uppgifter till varandra och skapa samverkan för att bättre förebygga, förhindra och upptäcka den organiserade och systemhotande brottsligheten inom premiepensionssystemets (PPM) fondtorg”.

- Myndigheterna ger oss tydliga signaler, hade de kunnat samarbeta mer kring informationsutbyte hade det varit enklare att kontrollera premiepensionssystemet. Nu ger vi dem den möjligheten, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i den blocköverskridande pensionsgruppen.

- Senaste året har vi sett hur bolag medvetet skapat ett finansiellt upplägg för att berika sig själva på bekostnad av pensionsspararna. Det hör inte hemma i pensionssystemet och det har skadat förtroendet för pensionssystemet mycket negativt, säger Annika Strandhäll.

Pensionsmyndigheten har under våren tydligt efterlyst möjlighet till mer informationsutbyte. De berörda myndigheterna är överens om att den misstänkta brottsligheten förefaller organiserad och man har diskuterat hur en samverkan kan ske dem emellan. I dag är Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen förhindrade av sekretess att lämna ut uppgifter till Pensionsmyndigheten som skulle kunna leda till åtgärder från respektive myndighets sida, vilket nu alltså ska ändras.

Ändringen av förordningen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet föreslås träda i kraft så fort som möjligt, vilket bedöms kunna vara den 1 juli 2017.

Platsannonser