Annons

Annons

"Inför stabilitetskommitté på Riksbanken"

Men hållas skild från den penningpolitiska beslutsprocessen, menar SNS Konjunkturråd.

Erfarenheterna av den senaste krisen visar att trovärdigheten i penningpolitiken förutsätter en långsiktigt hållbar finanspolitik.

För att detta ska vara trovärdigt krävs finansiell stabilitet. Men var ansvaret för den finansiella stabiliteten på makronivå ska ligga är idag oklart.

Riksbankens mandat och befogenheter på detta område behöver förtydligas i en ny Riksbankslag. En finansiell stabilitetskommitté bör inrättas inom Riksbanken, men hållas skild från den penningpolitiska beslutsprocessen. Det menar SNS Konjunkturråd i sin senaste rapport.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons