Konjunktur

Inför 2020: Swedbank föredrar aktier före räntor

– Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden,  det säger Mattias Isakson, Strategi & Allokering, Swedbank.

Uppdaterad 2019-12-03
Publicerad 2019-12-03

Enligt Swedbanks senaste rapport om Investeringsstrategin har 2019 bjudit på en positiv kursutveckling men har till och från präglats av en tydlig konjunkturoro.

Rapporterna för det tredje kvartalet tillsammans med statistik som börjat visa på en stabilisering har under de senaste månaderna givit stöd till aktiemarknaden. Även centralbanker väntas ge fortsatt stöd till aktiemarknaden då konjunkturen inte är tillräckligt stark för mer åtstramande penningpolitik. Detta talar för en fortsättningsvis positiv syn på aktier när 2020 står för dörren, enligt Swedbank.

Swedbank skriver vidare i sin rapport om de rådande utmaningarna; konjunkturen, brexit och handelsavtalet. Även om ingen av de tre frågorna kan stängas helt har samtliga snarare haft en positiv än en negativ påverkan på börserna.

Enligt Investeringsstrategin är centralbankerna fortsatt bakbundna av konjunkturen när det kommer till att införa en stramare penningpolitik. Detta spelar både marknader och näringsliv i händerna i form av väntat fortsatt låga räntor. En fortsatt aktieövervikt men en ökad tilltro till konjunkturen innebär även förändringar inom Swedbanks kreditallokering.

– Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden. En minskad konjunkturoro talar också för företagskrediter varför vi väljer att minska vikten i räntor ytterligare för att lyfta upp High Yield krediter till en övervikt. Detta innebär en ökad riskexponering i portföljen som också återspeglar vår positiva syn när vi blickar in i 2020. Sammantaget anser vi att miljön bör gynna såväl aktiemarknaden som krediter när investerare letar avkastning, säger Mattias Isakson, Strategi & Allokering, Swedbank i en skriftlig kommentar.

Swedbank minskar vikten för räntor ytterligare och en neutral duration behålls samtidigt som krediter höjs till en övervikt med fokus på High Yield.

Platsannonser