FinansNyhet

Inflationstakten ökade till 1,7 procent i januari

Publicerad

Inflationstakten enligt KPIF har ökat till 1,7 procent i januari 2021, från 0,5 procent i december 2020. 

Realtid.se

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, uppgick till 1,7 procent i januari 2021, vilket motsvarar en uppgång från december då inflationstakten var 0,5 procent. Månadsförändringen från december till januari var -0,3 procent. KPIF sjönk med 0,3 procent från december till januari. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 1,5 procent. Säsongsnormala prisnedgångar och korgeffekt påverkade KPIF i januari 2021. Det framgår av ny statistik från SCB.

Annons