FinansNyhet

Inflationstakten 3,9 procent i januari

Publicerad

Inflationstakten enligt KPIF var 3,9 procent i januari 2022. Det är en nedgång från december då inflationstakten var 4,1 procent.

Realtid.se

Månadsförändringen från december till januari var -0,5 procent.

– Efter en längre tids uppgång sjönk elpriset i januari vilket bidrog till en minskad inflationstakt jämfört med december, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

KPIF sjönk med 0,5 procent från december till januari. Under motsvarande period föregående år sjönk priserna med 0,3 procent.

Annons

Månadsförändringen berodde, enligt SCB, främst på att elpriserna sjönk. Det var även en säsongsnormal nedgång för kläder och skor under januari där främst kläder bidrog nedåt. Övriga produkter som har sjunkit i pris är transporttjänster, logitjänster samt rekreation och kultur.

Drivmedelspriserna ökade under januari vilket främst ska ha berott på ökade dieselpriser. Priserna för inköp av bilar, hälso- och sjukvård, samt livsmedel och alkoholfria drycker ökade under januari. Även stigande priser inom inventarier och hushållsvaror noterades denna månad, där möbler och husgeråd påverkade mest, enligt SCB.

I januari ökade även hyror, avgifterna för bostadsrättslägenheter samt kostnaden för nyttjande av bostaden där fastighetsskatten bidrar mest till uppgången.

Annons

 

Annons