Inflation, SCB
Konjunktur

Inflationstakten 2,4 procent i augusti 

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,4 procent i augusti 2021.

Publicerad 2021-09-14

Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 1,7 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var 0,5 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Som förklaring pekar SCB på prisökningar på ett flertal varor och tjänster, exempelvis drivmedel samt kläder och skor,.

KPIF steg med 0,5 procent från juli till augusti. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 0,1 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av prisökningar på el och drivmedel. Priserna steg också för inventarier och hushållsvaror där det främsta bidraget kom från möbler. En säsongsnormal prisökning på kläder och skor, samt ökande priser på diverse varor och tjänster noterades också.

Kläder och skor uppvisade en säsongsnormal prisökning under augusti 2021, om än något lägre än motsvarande period 2019. Även elpriserna ökade i augusti de senaste tre åren, där månadsförändringen för 2020 var särskilt stor, skriver SCB.

Drivmedelspriserna steg i augusti 2021, i motsats till de föregående två åren då månadsförändringen var negativ. I början av augusti 2021 infördes en ny standardbensin som innehåller upp till 10 volymprocent etanol och ersatte därmed den tidigare standardbensinen som innehöll upp till 5 volymprocent etanol. I samband med denna övergång kvalitetsjusterades den 95-oktaniga bensinen med avseende på det lägre energiinnehållet som den högre etanolinblandningen medför.

Utöver drivmedel har även grupperna inventarier och hushållsvaror samt diverse varor och tjänster noterat månadsförändringar i augusti 2021 som översteg motsvarande förändringstal för samma period de två senaste åren. För biluthyrning var månadsförändringen i augusti 2021 istället mindre negativ, i synnerhet jämfört med månadsförändringen förra året. Denna produktgrupp har varit en bidragande faktor till den ökande årstakten i augusti 2021.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,4 procent i augusti 2021. Detta är en uppgång från juli då inflationstakten var 1,7 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där elpriserna var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Dessutom fortsatte virkespriserna, vilka ingår i gruppen avskrivningar, att stiga i augusti och har nu nästan dubblat i pris jämfört med samma månad föregående år. Även transportpriserna noterade en positiv årstakt, vilket främst kan förklaras av stigande drivmedelspriser. Kläder och skor fortsatte att ligga på en relativt hög årstakt i augusti.

Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom gruppen läkemedel och glasögon, där det främst var glasögon som bidrog nedåt. Ytterligare grupper med negativ påverkan på inflationstakten var audiovisuell och fotografisk utrustning samt teleutrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,4 procent i augusti, vilket är en ökning från juli då den var 0,5 procent.

 

Platsannonser

Logga in