Konjunktur

Inflationsförväntningar fortsatt under Riksbankens mål

Penningmarknadens aktörer spår att den underliggande inflationen i Sverige ligger kvar strax under 2 procent, enligt onsdagsmorgonens enkät från Kantar Sifo Prospera.

Olof Swahnberg
Publicerad 2019-04-10

Inflationsförväntningarna, mätt som KPIF som exkluderar ränteförändringar, var oförändrade i april på både ett och fem års sikt på 1,8 procent jämfört med undersökningen i mars. På två års sikt sjönk inflationsförväntningarna till 1,7 procent i april från 1,8 procent i mars.

Inflationsförväntningarna, mätt som KPI, steg dock på fem års sikt till 2,0 procent i april från 1,9 procent i mars.

 

Platsannonser