Undersökning

Inflationen faller till minus

Inflationstaken mätt som KPIF sjönk med 1 procentenhet under april.

Uppdaterad 2020-05-13
Publicerad 2020-05-13

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) uppgick till minus 0,4 procent i april 2020, ner en procentenhet från plus 0,6 procent i mars. Den kraftiga nedgången förklarar SCB med fallande energipriser. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

Under månaden har SCB registrerat lägre priser för el och drivmedel vilka påverkade inflationstakten nedåt med -1,3 procentenheter. Inflationstakten räknat som KPIF exklusive energi var 1,0 procent

Statistiska Centralbyrån noterar även stora prisnedgångar på kläder, logi och rekreationstjänster samt livsmedel och varor till hemmet.

“Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått”, skriver SCB i en kommentar.

Platsannonser

Logga in