Industrivärdens vd Helena Stjernholm har gått från riskkapitalbranschen till vd-posten på ett tungt investmentbolag.
Finans

Industrivärdens vd: “Det sker en polarisering på marknaden”

I en intervju efter delårsrapporten berättar Industrivärdens vd Helena Stjernholm om nuläget för investmentbolaget och strategin för framtiden. “Vi behöver bli ännu mer aktiva”, säger hon till Realtid.se.

Publicerad 2018-10-05

Investmentbolaget Industrivärden presenterade idag fredag sin niomånadersrapport. Totalavkastningen för A-aktien landade på minus en procent och noll procent för C-aktien. Substansen ökade samtidigt med 15 kronor till 235 kronor per aktie.

Det kan jämföras med utvecklingen för Stockholmsbörsen som inklusive utdelningar ökade med elva procent.

Både substansen och aktiekursen utvecklades sämre än totalavkastningsindexet (SIXRX). Å andra sidan verkar Industrivärden förbereda sig för besvärligare tider och har minskat skuldsättningsgraden med tre procentenheter till sju procent. 

Bolaget har förhållit sig relativt passivt. Inga större affärer har initierats. Däremot har skandalerna i Handelsbanken skakat om Industrivärden, vars innehav i banken uppgår till drygt tio procent.

Realtid fick en telefonintervju med Industrivärdens vd Helena Stjernholm strax efter att rapporten släppts. Hon har varit vd för Industrivärden sedan september 2015. Det kan vara på sin plats att påminna om att Helena Stjernholm dessförinnan arbetat 17 år i riskkapitalbranschen, på IK Investment Partners (Industri Kapital).

– Hon gjorde flera fina affärer för IK och var en av de påtänkta kandidaterna för att ta över efter vd Björn Savén, säger en källa, som vill vara anonym, till Realtid.se.

Hon beskrivs som ”den bästa blandningen av en doer och en begåvad hjärna”. I riskkapitalbranschen noterades dock att hon hade ”ett större säkerhets- och informationsbehov än andra mer riskbenägna”.

Hon är också känd för att vara ”en extrem ordningsmänniska med gula post-it lappar i sitt kontorsrum som hon metodiskt arbetar sig igenom.”

Är du nöjd med substans- och kursutvecklingen?

–Vi hade två riktigt fina år 2016 och 2017. Sedan fick vi en något svagare start 2018. Nu går vi i rätt riktning. Under kvartalet har substansvärdet utvecklats fint. Vårt substansvärde på 103 miljarder kronor är det högsta någonsin, säger Helena Stjernholm.

– Vi har en portfölj med nio bolag och det innebär att ett eller annat kvartal kan utvecklas olika. Hittills i år har Sandvik varit den största bidragsgivaren följt av Ericsson som haft en svagare utveckling åren dessförinnan. Det gäller att titta på längre perioder för att få en korrekt bild.

Industrivärden annonserade en strategi 2016 där ni skulle utöka aktiviteterna. Men ni verkar knappast ha gjort det. Varför har ni inte gjort fler investeringar?

– Det stämmer att vi i februari 2016 presenterade vår utvecklade strategi. Det handlade om en evolution, inte en revolution. I vår typ av verksamhet finns det två huvudprocesser. Den ena är hur vi ska jobba med de bolag vi har, det vill säga aktivt ägande. Där har vi ökat aktiviteten väsentligt, bland annat genom att utveckla vårt interna analysarbete, dels genom att fokusera på värdedrivare och hur vi ska bygga värde på sikt, säger hon.

– Den andra huvudprocessen är att köpa och sälja bolag. Vi utvärderar detta kontinuerligt. Om vi ska ta in ett nytt bolag måste det vara bättre än det vi redan har. Vi agerar när vi känner att ett case är intressant. Vi gjorde nyligen en exit om 3,1 miljarder kronor i SSAB och det låg i linje med vår ambition att minska vår skuldsättning. Det blev en fin affär.
 
Industrivärden hade tecknat aktier i nyemissionen på kursnivån 10 kr/aktie och sålde A-aktier på kursen 49 kr/aktie och C-aktien på kursen 39 kr/aktie.

Under de senaste månaderna har Industrivärden drabbats av en hel del problem. Handelsbanken utmärker sig med metoo-skandaler och konkursen i det brittiska byggbolaget Carillion. Har ni någon kontroll?

– Vi är en långsiktig investerare. Vi följer alla våra innehavsbolag inklusive Handelsbanken finansiellt och hållbarhetsmässigt med mera. Vi jobbar genom valberedningar och styrelser och framför våra eventuella synpunkter. Vi följer utvecklingen men det är upp till respektive ledning och styrelse att hantera eventuella problem.

Hur ser du på kortsiktiga investerare, till exempel någon som talar ner kursen i ett bolag i media samtidigt som denna person handlar aktier?

– Jag uttalar mig inte om andra aktörer. Man kan konstatera att det sker en polarisering på marknaden idag. Å ena sidan finns det allt fler indexfonder och aktörer inom algoritmbaserad handel. Å andra sidan ett ökat antal aktivister, inte minst i USA. Nu har även vissa riskkapitalbolag särskilda fonder som agerar på aktiemarknaden, säger hon.

– Vi måste fokusera på det vi är bra på. Vi behöver bli ännu mer aktiva. Det handlar inte om några nya stora grepp men att bli bättre på de aktiviteter där vi kan bidra till att skapa värde. Vi har också valt att kommunicera direkt mot bolagens valberedningar, styrelser och bolagsledningar. Men till skillnad från riskkapitalbolagen är vi minoritetsägare. Det finns andra aktieägare att ta hänsyn till.

Du har ett förflutet på IK. Vad tar du med dig från riskkapitalbranschen till Industrivärden?

– Jag tycker det finns många likheter mellan riskkapitalbolag och investmentbolag om man är en aktiv aktieägare. Man måste ha en tydlig strategi, tydliga mål och ha en konkurrenskraftig produkt. Men riskkapitalbolagen har en kortare tidshorisont. De fokuserar mer på värdedrivare, säger hon.

– Jag vill inte bli för inkrementell utan undersöka hur vi kan bygga värden i bolaget. I en noterad miljö följer du kvartalsrapporterna. Men när det gäller stora omställningar måste man lyfta blicken och förstå var man vill vara om tre till fem år. Vi måste förstå allt från hur värdekedjorna ser ut till leverantörer och regleringar, säger Helena Stjernholm.

Ni har inte presterat bättre än totalavkastningsindex de fem senaste åren och inte heller de tio senaste åren. Vad är er raison d´être?

– Aktien har presterat bättre än index under dessa perioder och en procentenhet årligen är en tydlig överavkastning för längre tidsperioder. Sedan är det naturligtvis vår ambition att bli ännu bättre över tid. Vi tror att det är viktigt att det finns aktiva ägare. Jobbar man aktivt ska man kunna slå marknaden. Vissa perioder kommer vi att ha mer hjälp av marknaden.
 
Ni har en förvaltningsavgift på 0,11 procent av portföljen. Ett riskkapitalbolag tar två procent och en vinstdelning på 20 procent. Hade ni presterat bättre med ett sådant incitamentsystem?
 
– Det är en hypotetisk fråga, säger Helena Stjernholm och skrattar för första gången, vårt system fungerar väl för oss. Riskkapitalbranschen har en annan modell. 
 
Det kom nyligen en rapport om att det är sämre tryck i den svenska industrin. Upplever du det?

– Generellt sett är inte konjunkturen lika stark. Tillväxttakten har mattats något i Europa men USA fortsätter att gå starkt.

Platsannonser

Logga in