Annons

Annons

Industrivärdens totalavkastning minus 12 procent

Investmentbolaget Industrivärden redovisar en totalavkastning om minus 12 procent för såväl A-aktien som C-aktien under första halvåret 2018. "Jag ser dock en tydlig potential i våra innehavsbolag", skriver vd Helena Stjernholm.

Detta kan jämföras med 4 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Detta framgår av halvårsrapporten som presenteras i dag.

”Sammanfattningsvis kan man konstatera att aktiens totalavkasnting varit svag under första halvåret. Jag ser dock en tydlig potential i våra innehavsbolag, vilket skapar en god bas för långsiktigt aktieägarvärde”, skriver vd Helena Stjernholm.

Substansvärdet den 30 juni 2018 var 96,4 miljarder kronor eller 222 kronor per aktie, en ökning under första halvåret med 1 krona per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 2 procent under perioden.

Annons

Annons

Vid periodens utgång var portföljvärdet 103,6 miljarder kronor och nettoskulden 7,2 miljarder kronor, motsvarande en skuldsättningsgrad om 7 procent. detta innebär, enligt rapporten, att skuldsättningsgraden har minskat med 3 procentenheter sedan årsskiftet.

Under det första halvåret minskade aktieportföljens värde, justerat för köp och försäljningar, med 1,2 miljarder kronor. Den 30 juni 2018 uppgick aktieportföljens värde till 103,6 miljarder kronor, eller 238 kronor per aktie. Aktieinnehaven i Sandvik och Ericsson gav ett tydligt positivt bidrag till aktieportföljens värdeutveckling, skriver Industrivärden i rapporten.

Under första halvåret 2018 köptes aktier i Handelsbanken för 0,4 miljarder kronor och i Volvo för 0,1 miljarder kronor. Under samma period såldes aktier i SSAB för 3,1 miljarder kronor.

Den senaste treårsperioden har aktieinnehaven i SCA, Sandvik, Volvo och Essity haft en högre totalavkastning än totalavkastningsindex (SIXRX). SSAB har haft en utveckl-ing i nivå med totalavkastningsindex. Aktieinnehaven i Skanska, ICA Gruppen, Handelsbanken och Ericsson har uppvisat en lägre totalavkastning än totalavkastningsindex (SIXRX).

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons