Finans

Industrivärden säljer aktier i SSAB för 3 miljarder

Industrivärden realiserar en del av värdeökningen efter aktivt ägande i SSAB, men kvarstår som röstmässigt största ägare i bolaget.

Publicerad 2018-04-24

Industrivärden har idag avyttrat hela sitt B-aktieinnehav i SSAB om 54 633 318 B-aktier för 39,20 kronor per B-aktie. Därutöver har 19 000 000 A-aktier avyttrats för 49,00 kronor per A-aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt uppgår försäljningslikviden till 3 073 miljoner kronor. Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. 

De avyttrade aktierna motsvarar 7,15 procent av kapitalet och 6,49 procent av röstetalet i SSAB. 

Avyttringen ska ses i ljuset av den strategi som Industrivärden beslutade i februari 2016 enligt vilken företaget har stärkt sitt avkastningsfokus och skärpt sitt aktiva ägande, säger vd Helena Stjernholm i en kommentar: 

– Till följd därav har vi lagt stor kraft på innehavet i SSAB och även tecknat vår del i den nyemission som genomfördes 2016. Arbetet har burit frukt och under den senaste tvåårsperioden har SSAB-aktien uppvisat en konkurrenskraftig totalavkastning om drygt 100 procent mot drygt 20 procent för avkastningsindex. Industrivärden har en uttalad ambition att minska skuldsättningen i syfte att öka handlingsutrymmet och vi har därför valt att realisera en del av värdeökningen i vårt innehav i SSAB, säger Helena Stjernholm.

Efter transaktionen uppgår Industrivärdens aktieinnehav till 44 334 933 A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av röstetalet i SSAB. 

– Som aktiva ägare stödjer vi SSAB:s långsiktiga strategi och kvarstår som bolagets röstmässigt största ägare, säger Helena Stjernholm.

Industrivärden har ingått en sedvanlig lock-up-klausul för kvarvarande aktier i SSAB omfattande cirka 180 dagar.

Morgan Stanley har varit Sole bookrunner och Carnegie har varit Co-bookrunner i samband med transaktionen. Sundling Wärn Partners har agerat oberoende rådgivare till säljaren.

Platsannonser