Annons

Annons

Industrivärden minskar skuld

Industrivärdens skuldsättningsgrad sjönk från 10 till 7 procent under 2018, en minskning bolagsledningen motiverar med en mer osäker omvärld.

"Genom en minskad belåning har vi även ökat vår flexibilitet i ett osäkrare konjunkturläge", skriver Industrivärdens vd Helena Stjernholm i bokslutsrapporten för 2018.

Den sänkta belåningsgraden i Industrivärden och de i flera fall sänkta eller oförändrade utdelningarna harmoniserar med vad Fredrik Lundberg sade i en intervju med Dagens Industri i slutet av november. Han uppmanade bolagen inom sfären han i hög grad kontrollerar att vara försiktiga med (extra)utdelningar och att de skulle vårda balansräkningen.

"Se till att stärka balansräkningarna och rusta för att kunna agera ur styrkeposition när det blåser motvind", sade han till tidningen.

Annons

Annons

Investmentbolaget höjer sin utdelning med 25 öre till 5:75 kronor per aktie.

Rörelseresultatet landar på -17.343 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (451). Resultatet per aktie uppgick till -39:85 kronor (1:04).

”Den underliggande konjunkturen utvecklades väl under de första nio månaderna 2018, men under det fjärde kvartalet tilltog osäkerheten och tillväxttakten mattades av. För helåret ökade tillväxttakten i USA, medan den minskade i Europa och stora delar av Asien”, skriver Industrivärdens vd Helena Stjernholm i vd-ordet.

Investmentbolaget har under perioden avyttrat aktier i dagligvarujätten Ica Gruppen för omkring 1,7 miljarder kronor, samt möjliggjort en avyttring av resterade innehav i maj 2019.

Substansvärdet per aktie var vid årets utgång 196 kronor, en minskning med 25 kronor under året. Den 7 februari var substansvärdet 215 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om drygt 12 procent i förhållande till den viktade aktiekursen samma dag.

Totalavkastning under 2018 uppgick till -11 procent för A-aktien, respektive -9 procent för C-aktien.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons