Finans

"Industrirörelsens bästa år någonsin"

Latours industrirörelse växer. Orderingången ökar med 15 procent, nettoomsättningen med 14 procent och rörelseresultatet med 17 procent, enligt bokslutsrapporten för 2016.

Publicerad 2017-02-16

I dag presenterar Latour bokslutsrapporten och sista kvartalsrapporten för 2016.

Substansvärdet ökade till 348 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,1 procent justerat för utdelning, jämfört med SIXRX som ökade 9,7 procent.

Latours totalavkastning uppgick till 12,2 procent under perioden jämfört med 9,7 procent för SIXRX.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 8 kronor per aktie, jämfört med 6,75 kronor per aktie året innan samt att en aktiesplit 4:1 genomförs.

För fjärde kvartalet ökade orderingången för Industrirörelsen med 24 procent till 2.276 miljoner kronor. För helåret ökade orderingången med 15 procent till 8.384 miljoner kronor, jämfört med 7.264 miljoner kronor.

Industrirörelsens nettoomsättning ökade med 17 procent till 2.278 miljoner kronor, jämfört med 1.942 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Helårets nettoomsättning ökade med 14 procent till 8.199 miljoner kronor jämfört med 7.186 miljoner kronor året innan.

Rörelseresultatet för Industrikoncernen ökade med 5 procent till 272 miljoner kronor under fjärde kvartalet. För helåret ökade rörelseresultatet med 17 procent till 1.052 miljoner kronor.

"Vi kan därmed summera ett bra sista kvartal som avslutning på  2016som var industrirörelsens bästa år någonsin.  Vi nådde för första gången ett rörelseresultat över en  miljard", säger Jan Svensson, vd för Latour och fortsätter:

"Industrirörelsen  som  helhet  levererar  nu  stabilt  mer  än  vårt tillväxtmål på 10 procents årlig tillväxt och väl över vårt rörelsemarginalmål  på  10  procent.  Den  fina  utvecklingen ger  oss  utrymme  att  göra  ännu  mer  satsningar  på  framtida  tillväxt".  

Hela koncernens nettoomsättning uppgick till 8.344 miljoner kronor, jämfört med 7.186 miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till 3.754 miljoner kronor, jämfört med 4.299 miljoner kronor, varav realisationsvinster utgör 890 miljoner kronor, jämfört med 1.753 miljoner kronor året innan.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3.670 miljoner kronor, att jämföra med 4.117 miljoner kronor. Detta motsvarar 23,01 kronor per aktie, jämfört med 25,81 kronor per aktie. Realisationsvinster utgör 5,58 kronor per aktie, jämfört med 11 kronor per aktie i fjol.

Nettolåneskulden uppgick till 1.446 miljoner kronor vid årsskiftet, jämfört med 2.205 miljoner kronor i fjol. Låneskulden motsvarar 2,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

Börsportföljens värde ökade under 2016 med 10,2 procent justerat för utdelningar och portföljförändringar. Detta kan jämföras med SIXRX som ökade med 9,7 procent.

"Vi ser goda  förutsättningar att fortsätta en relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor", skriver Jan Svensson.

Efter rapportens utgång har Latour förvärvat Safegard Systems Ltd. inom affärsområdet Swegon samt ytterligare 340.000 aktier i Tomra där nu ägarandelen uppgår till 26,1 procent av kapitalet samt ökad ägarandel i Diamo rph från 26,4 procent till 28,2 procent.

Platsannonser