Konjunktur

Industrins orderingång tappar fart

Industrins totala orderingång minskade enligt SCB med 1,9 procent i oktober 2019 jämfört med september, i säsongrensade tal. 

Publicerad 2019-12-06

Jämfört med oktober 2018 minskade orderingången med 5,4 procent i kalenderkorrigerade tal. 

Enligt SCB visade en majoritet av industrins delbranscher negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri som minskade med 49,4 procent jämfört med september. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med september ökade hemmamarknaden med 1,7 procent medan exportmarknaden minskade med 2,4 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 5,4 procent i jämförelse med oktober 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från såväl kund i Sverige som kund i utlandet minskade med 5,5 procent. Hittills i år har den totala orderingången varit 1,1 procent lägre än motsvarande period, januari-oktober 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 3,5 procent och exportmarknaden ökade med 0,7 procent, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Siffrorna för oktober är preliminära. 

Platsannonser