Fastigheter

Industri- och logistikfastigheter ökar mest under 2020

Cushman & Wakefield undersökning bland fastighetsinvesterare tyder på optimism gällande industri- och logistikfastigheter. 

Olof Ehrs
Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-14

För 43:e gången genomför Cushman & Wakefield i Sverige undersökningen Property Investor Cofidence Index med 180 fastighetsinvesterare som respondenter.

Optimism präglar det svenska indexet som visar att 61 procent av de tillfrågade investerarna förväntar sig vara nettoköpare av fastigheter kommande halvåret. 

Störst optimism gäller segmenten för samhällsfastigheter, logistik, kontor och industri, skriver Cushman & Wakefield i undersökningen. Utvecklingen för handelsfastigheter bedöms däremot som fortsatt låg.

“Butikshyran i ett bra läge jämfört med motsvarande yta för logistik i bra närförortsläge kan idag vara mer än tio gånger så hög, vilket många investerare ser som ohållbart på sikt med tanke på att e-handeln växer i snabb takt. Att industrisegmentet bedöms ha goda förutsättningar för att leverera attraktiv avkastning under kommande period bör vara starkt kopplat till attraktiva finansieringsmöjligheter, vilket initialt kan generera hög avkastning på eget kapital, om än med en restvärdesrisk som inte ska underskattas”, skriver Anders Elvinsson, värderingschef på Cushman & Wakefield Sverige.

Platsannonser