Finans Nyhet

Indien skär ner byråkratin

Publicerad

På så sätt hoppas landet öka exporten från framför allt den fattiga landsbyggden.

Indiens nya regering vill skära ner byråkratin för att underlätta landets utrikeshandel. Kamal Nath, landets handelsminister säger sig vilja förenkla regler för företag och sänka transaktionskostnaderna för exportörer.

Indiens handel växer med 20 procent per år, men ligger kvar på en kvot på 0,8 procent av den totala värlshandeln. Detta ska jämföras med en befolkning på 16 procent av världsbefolkningen.

Framför allt är hoppas regeringen på att öka exporten från Indiens landsbygd och småstäder där jobbtillväxten länge släpat efter.

Annons

Många indiska företag har länge klagat över den långa tid det tar att få ett godkännande från tullen och andra myndigheter innan de kan exportera sina varor.

En exportör som Financial Times pratat med är trots detta skeptisk till de nya förslagen. Han anser att de nya förslagen fortfarande kräver godkännande av myndigheten. Det vore enligt honom bättre att ta bort det byråkratiska ledet helt.

Annons