Foto: Wikimedia Commons.
Fonder

Indexfonder växer ifrån aktivt förvaltade – ökar med 230 procent

Trots att aktiva fonder fortfarande är en mycket större del av förvaltningsbranschen börjar de tappa mark till indexfonder. Den passiva förvaltningen på global nivå växer nu fyra gånger snabbare.

Uppdaterad 2016-06-02
Publicerad 2016-06-02

Kapitalet i den passiva fondindustrin har nu vuxit till sex biljoner dollar globalt från en nivå på under 2 biljoner i slutet av 2007. 

Den aktiva delen av fondbranschen är fortfarande fyra gånger större men har de senaste åren vuxit fyra gånger långsammare; medan ökningen av tillgångar inom passiva fonder stigit med 233 procent har aktiva tillgångar bara vuxit med drygt 54 procent, framgår det av en sammanställning gjord av analysbolaget Morningstar som Realtid.se tagit del av.

Sammanställningen visar att pengarna i passiva fonder växte mer än aktiva i samtliga globala regioner med undantag för Latinamerika. 

Fondbranschen i USA är fortfarande överlägset störst, inom de bägge förvaltningsstilarna. Hälften av det globala kapitalet inom aktiv förvaltning finns i USA medan 4,4 biljoner av totalt 6 biljoner inom passiv förvaltning finns där, enligt Morningstars siffror.

Att passiv förvaltning är av stort intresse och har varit det de senaste åren är ingen hemlighet och det är många förvaltare som bland annat i intervjuer med Realtid påpekat att trenden är tydlig. 

Nystartade Pacific Fonders Mattias Gromark har bland annat sagt till Realtid att trenden fortsätter eftersom många aktiva förvaltare "generellt sett inte levererat". Franklin Templetons Nordenchef Patrik Silfverling berörde samma tema med många som inte levererat mervärde och lade till att en annan orsak kan vara den lågavkastande miljön där det är svårt att skapa överavkastning, vilket också leder till prispress.

– Och press på priset gynnar indexprodukter. Indexförvaltare har generellt varit väldigt bra på att få fram sin åsikt om att det finns många fördelar att investera passivt. Och det gör det, det finns många fördelar. Men det finns fördelar med att investera i en aktiv strategi. Men trenden är tydlig, sa han i en intervju med Realtid.

En sammanställning över förra årets inflöden i Sverige från Fondbolagens förening visar också att intresset på hemmaplan är mycket stort. Trots ett totalt nettoutflöde från aktiefonder hade indexfonder nettoinsättningar på över 20 miljarder kronor och utgjorde vid slutet av 2015 13 procent av Sveriges samlade aktiefondförmögenhet.

Under pressträffen där föreningens rapport presenterades sa flera fondexperter att fondmarknaden blir allt mer polariserad framöver. Det finns en plats för aktiva fonder och de riktigt aktiva produkterna blir vinnarna tillsammans med indexfonder. Men aktiva fonder som ligger nära index, så kallade indexkramare, får det betydligt tuffare.

Platsannonser