Bank

IMF varnar för USA-bolags skuldsättning

Om de amerikanska räntorna höjs snabbt så är en fjärdel av de amerikanska bolagen illa ute, enligt Internationella valutafondens (IMF) senaste stabilitetsrapport. Sedan 2010 har det amerikanska näringslivets skulder ökat med 7,8 biljoner dollar.

Publicerad 2017-04-19

Om Donald Trumps planer på skattesänkningar och infrastruktursatsningar genomförs riskerar det att leda till att både budgetunderskottet och statsskulden ökar. Det kan i sin tur sätta fart på inflationstakten. I ett sådant läge kan centralbanken (Fed) tvingas höja räntorna i snabb takt, varnar IMF. Givet den höga skuldsättningsgraden riskerar då en fjärdedel av de amerikanska företagen att få betalningssvårigheter. Deras betalningsförmåga är redan nere på den sämsta nivån sedan 2008.

Varningarna kommer samtidigt som IMF konstaterar att för världen som helhet är den finansiella stabiliten god. Dock höjer man ett varningens finger för situationen i Kina där bankernas tillgångar överskrider BNP tre gånger, skuggbankernas ulåning fortsätter att växa och där företagsobligationernas volymer ökade kraftigt under 2016.

Platsannonser