Finans

IK Investment straffas med en erinran från tillsynsnämnd

SVCA:s styrelse utfärdar erinran till IK Investment Partner efter granskning av flyktingboenden.

Uppdaterad 2017-02-14
Publicerad 2017-02-14

SVCA:s tillsynsnämnd har granskat rikkapitalägda flyktingboenden och har kommit fram till att IK Investment Partners, som vid tiden för granskningen var majoritetsägare till Attendo, ska straffas med en erinran, alltså den lindrigare graden av en sanktion.

Anledningen är att "IK har velat skjuta över frågor gällande uppförandekodens ansvar till portföljbolaget, vilket inte är förenligt med det ansvar som koden lägger på riskkapitalbolagen som ägare till portföljbolagen".

SVCA skriver vidare att "ett sådant ansvar är särskilt viktigt att upprätthålla när det, såsom i aktuellt fall, rör investeringar i samhällssektorer där verksamhet bedrivs för enskilda medborgares rättigheter".

SVCA:s tillsynsnämnd granskade även Triton Partners som tillsammans med Kohlberg Kravis Roberts & CO, KKR, är majoritetsägare av Ambea som i sin tur är ägare av Vardaga och Nytida. Granskning har även gjorts på Procuritas som är majoritetsägare av Olivia.

SVCA skriver vidare att "de fyra granskade företagen har haft ett begränsat intresse av att medverka i tillsynsärendet vilket kan ha försenat granskningsprocessen". SVCA har dock valt att inte utfärda någon erinran mot de granskande bolagen beträffande samarbetet med nämnden och pekar på att "Nämndens kritik på detta område är för allmänt hållen".

Platsannonser

Logga in