FinansNyhet

IGE-dömda möter EBM i rätten

Wrangelska palatset, Svea Hovrätt Foto: Svea hovrättWrangelska palatset, Svea Hovrätt Foto: Svea hovrätt
Wrangelska palatset, Svea Hovrätt Foto: Svea hovrätt
Publicerad

Ulrik Jansson och Terje Enström Lien, som dömdes till över två års fängelse vardera efter tömningen av IGE Resources, möter nu EBM i Svea hovrätt, trots försök att stoppa rättegången.

Sara Johansson

För drygt två år sedan dömdes Ulrik Jansson och Terje Enström Lien till två år och tre månaders fängelse samt tre års näringsförbud. Enligt domen mot den tidigare ordföranden och ledamoten i IGE Resources gjorde de sig skyldiga till grov trolöshet mot huvudman när de i januari 2013 medverkade till att 50 miljoner kronor betalades ut från bolagets konto. 

Det saknades affärsmässiga skäl för transaktionen och de säkerheter som påstås ha ställts var långt i från godtagbara, enligt domen.

Ulrik Jansson och Terje Lien överklagade domen och nu möts EBM och de misstänkta i Svea hovrätt. Vägen dit har dock inte varit spikrak. I sista stund försökte Terje Lien som är norsk medborgare att skjuta upp förhandlingarna.

Annons

I en skrift från Advokatfirmaet Elden framgår det att Terje Lien är bekymrad över att målet genomförs utan tillräcklig tolkning och översättning av betydelsefulla handlingar. Advokatfirman pekar på svårigheten att förstå svenska trots att språken ligger nära varandra. De uppger även att Terje Lien är dyslektiker vilket gör det ännu svårare för honom att sätta sig in i målet med handlingar skrivna på svenska. Advokatfirman yrkar att väsentliga handlingar översätts till norska samt att en auktoriserad norsk/svensk tolk bistår honom vid förhandlingarna.

Åklagare Olof Kronlund har svarat på advokatfirmans skrift och skriver att det enligt hans mening inte förelåg några språkförbristningar under tingsrättsförhanldingarna att Lien inte kunde göra sig förstådd eller ”tillgodogöra sig innehållet i rättegången”. Kronlund skriver dock att det är ”angeläget att han känner att han har samma möjlighet som andra att försvara sig och att få lägga fram sin sak utan risk för missförstånd” och därför bör en norsk tolk närvara vid hovrätten.

Kronlund pekar dock på att tyngden i bevisningen ligger dels i dokument som upprättats på engelska. De svenska dokument som Lien inte haft tillgång till innan åtalet har ”den offentliga försvararen tillvaratagit Liens intresse”.

Annons

Advokatfirman svarar och vidhåller att Terje Lien behöver en auktoriserad tolk samt att handingar ska bli översatta till norska. De skriver även att huvudförhandlingen bör skjutas upp till hösten 2018.

Hovrätten meddelar i ett beslut att rätten ska anlita en tolk, men att det inte finns auktoriserade tolkar i norska språket i Sverige. Hovrätten bedömer dock inte att den planerade huvudförhandlingen behöver skjutas upp.

Åklagare Olof Kronlund skriver att det är mycket olyckligt att Terje Liens frågeställning väcks så sent, en vecka innan förhandlingarna ska äga rum. Han tillägger även att han redan i stämningsansökan angav att det fanns tolkbehov på norska för Lien men att vid tingsrätten ansågs rättegången kunna genomföras utan tolk. Åklagare Olof Kronlund är orolig över att huvudförhandlingen ska påbörjas för att sedan avbrytas med hänvisning till rättvis rättegång/språkförbistringar om inte hovrätten hinner låta översätta de begärda handlingarna.

Annons

Svea hovrätt meddelar i ett sista beslut inför förhandlingarna att det inte finns skäl att skriftligt översätta de begärda handlingarna.

”Hovrätten kan konstatera att vissa av de handlingarna som begäran avser synes vara sådana som Terje Engström Lien själv varit direkt inblandad i eller på annat sätt haft tillgång till i samband med sitt styrelsearbete i det bolag som åtalat rör.”

Domstolen konstaterar även att flera av handlingarna dessutom är på engelska vilket är ett språk som delvis använts i den verksamhet som han varit involverad i. Domstolen skriver även att hans svenska ombud kan vara honom behjälplig med översättningen i delar av de svenskspråkiga handlingar som är av väsentlig betydelse för honom.

Förhandlingarna startade i Svea Hovrätt den 11 januari och är planerad att pågå fram till den 7 februari.

Annons