Carolina Thoft, vd Rosholmdell Advokatbyrå. Foto: Rosholmdell Advokatbyrå
Carolina Thoft, vd Rosholmdell Advokatbyrå. Foto: Rosholmdell Advokatbyrå
Juridik

"I en väldigt traditionell bransch sticker vi ut"

Advokatbyrån Rosholmdells nya vd berättar om bolagets trumfkort "spindelsamtalen."

Olof Ehrs
Publicerad 2020-02-14

Advokatbyrån Rosholmdell har de senaste tre åren fått Dagens Industris Gasell-utmärkelse för byråns starka tillväxt och goda arbetsklimat. I september 2019 klev Carolina Thoft upp som ny vd på advokatbyrån och hennes första uppdrag blev att implementera en ny struktur för byrån.

– Under sensommaren tog vi i ledningsgruppen fram en ny struktur för hur vi skulle bedriva verksamheten framåt. Då delade vi upp delägarnas ansvarsområden mer konkret och i jämförelse med de flesta advokatbyråer har vi en tydligare organisations- och arbetsstruktur. Det har hjälpt oss växla upp arbetstempot ytterligare och renodlat ledningens fokus.

Carolina Thoft berättar om en arbetskultur som är väldigt fokuserad på medarbetarnas välmående, utveckling och prestationer.

– I en väldigt traditionell bransch sticker vi ut. Vi har högt i tak och ett sätt att tala till varandra som bidrar till en god utveckling internt. Vi investerar mycket tid i vår personal. Vi har utvecklingssamtal, eller spindelsamtal som vi kallar det, var sjätte vecka med varje anställd där fokus ligger på välmående och mätbara målsättningar.

Spindelsamtalen resulterar i konkreta mål inom tre aspekter; kundupplevelse, kompetensutveckling samt utveckling som kollega och ledare. På spindelsamtalen får också medarbetarna chans att komma med egna förslag på förbättringar inom organisationen. Eftersom uppföljningsperioden bara är sex veckor skapar det en ständig utveckling framåt, enligt Carolina Thoft.

Hon lyfter fram att byrån har en platt organisation som tillåter medarbetarna att vara med och påverka arbetsdagens moment samt verksamhetens utveckling.

– Vår framgång kommer underifrån och vi behöver medarbetarnas egna insikter för att nå nya höjder. Vi i ledningsgruppen vill vara så inkluderande och öppna som möjligt och detta ser jag som något unikt i branschen.

Nyanställda får tidigt kundkontakt, vilket enligt Carolina Thoft motverkar intern prestige och snabbt sätter medarbetarna i marknadsmässigt sammanhang. Nyanställda får ofta pröva på flera verksamhetsområden innan de väljer nisch, vilket bidrar till en ökad förståelse för byrån som helhet.

Medarbetarnas välmående och utveckling är en viktig grundförutsättning för att byråns verksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas. Det är genom medarbetarna som det stora kundfokuset på att leverera 'Användbar Juridik' förverkligas.

– Vi vill finnas där våra kunder finns. Branschspecifikt deltagande resulterar ofta i nya kontakter och uppdrag för oss. Under 2020 ser vi fram emot att bland annat delta under Innotrans 2020, världens största järnvägs- och transportmässa, och den världsledande fastighetskonferensen MIPIM i Cannes, säger Carolina Thoft.

Platsannonser