Annons

Annons

Hyresökning hos Hufvudstaden

Högre hyror och minskade vakanser ökar fastighetsbolagets halvårsresultat.

Hufvudstadens nettoomsättning under första halvåret uppgick till 870 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 procent. Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 616 miljoner kronor.

Hyresvakansgraden minskade till 4,2 procent jämfört med 6,3 procent per den 30 juni 2015.

"Det högre resultatet förklaras främst av högre bruttohyror vid nyuthyrningar och omförhandlingar samt minskade kostnader för vakanser", skriver Hufvudstaden i rapporten.

Annons

Annons

I Stockholms city har efterfrågan på moderna, flexibla kontorslokaler i bästa läge varit fortsatt hög under perioden. Vid omförhandlingar och nyuthyrningar av kontor i Stockholms mest eftersökta lägen inom Bibliotekstan, vid Norrmalmstorg/Hamngatan och inom Hötorgsområdet har hyror noterats inom intervallet 4.600 till 6.200 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg.

I bästa kommersiella läge för butikslokaler utgår hyror i intervallet 14.000 till 23.000 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg. I Göteborgs centrala delmarknader har eftefrågan på moderna kontorslokaler varit fortsatt positiv med låga vakanser. Marknadshyrorna har varit något stigande och uppgick i de attraktivaste lägena upp till 3.100 kronor per kvadratmeter.

Totalt har under perioden 19.800 kvadratmeter omförhandlats till ett hyresvärde av 89 miljoner kronor och i genomsnitt resulterade omförhandlingarna i en hyresökning om cirka 8 procent, enligt rapporten.

Hufvudstadens resultat efter skatt för första halvåret ökade med 35 procent och uppgick till 1.649 miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet som uppgick till 1.582 miljoner kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons