Annons

Annons

Hygglig ekonomi trots nedgång

En försiktig optimism prägla världsekonomin det närmaste året. Också Sverige ser ut att få en hygglig utveckling. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

De senaste månaderna har präglats av en försiktig optimism på de finansiella marknaderna, men riskerna och obalanserna i världsekonomin finns kvar. Både handelskonflikten mellan USA och Kina och brexit ligger och pyr i bakgrunden, samtidigt som de geopolitiska riskerna ständigt gör sig påminda.

– De senaste månadernas försiktiga optimism väntas fortsätta att prägla en stor del av året. Samtidigt är vi inne i en era med stor politisk osäkerhet globalt och risken för bakslag är stor, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Swedbank bedömer att Sverige går in i en något svagare konjunktur, framför allt på grund av en mer dämpad exportutveckling. Arbetslösheten har stigit mer än i något annat EU-land sedan 2016. Samtidigt förblir hushållens finansiella situation stark då både sysselsättning och löner fortsätter att öka. Bostadspriserna väntas öka med cirka 5 procent per år framöver.
Fortsatt låga bostadsräntor i kombination med ett dämpat bostadsbyggande stöttar priserna.

 

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons