Meddelandet som ligger uppe på 24Moneys startsida och som möter bolagets kunder under fredagen.
Juridik

Husrannsakan hos 24Money

Ekobrottsmyndigheten utförde under måndagen en husrannsakan hos 24Money samt hos bolagets chefsjurist efter misstänkt förskingring. Samtidigt har chefsjuristen anmält bolaget till FI och EBM.

Uppdaterad 2017-08-25
Publicerad 2017-08-25

Det krisande 24Money har varit belyst i media tidigare i år på grund av att revisonsbolaget EY anmält bolaget till EBM. Nu hotas 24Money och 24Mspar av konkurs samtidigt som EBM och FI är inkopplade på grund av misstänkta ekobrott i bolaget. En konkurs som nu nära berör 13.000 kunder, varav 1.100 av dessa som finns inom inlåningsverksamheten.

På bolagets hemsida står det att sju medarbetare blev avstängda med omedelbar verkan från sina tjänster under fredagen den 18 augusti.

"Det finns misstankar om att medel förskingrats från företaget", framgår det av meddelandet.

Det framgår även av meddelandet att bolaget har samarbetat med polisen och EBM sedan i måndags för att "försöka få klarhet i situationen" samt att FI har blivit informerad om vad som hänt.

Men det finns ytterligare en version av det inträffade. FI och EBM har fått in anmälan från den tidigare chefsjuristen i bolaget, Henric Clewenhielm, som uppger att han redan i början av augusti flaggade för att bolaget bör underrätta FI om att huvudägaren Paysa hamnat i en ekonomiskt kris och inte längre kan stödja 24Money finansiellt, vilket har varit avgörande för bolaget tidigare. Beslutet att inte längre lämna kapitaltäckningsgaranti betyder att 24Money och 24Mspar kommer att hamna på obestånd och att en konkurs inte kan undvikas, menar han. Ägarna var inte villiga att lämna denna information till FI, vilket ledde till en konflikt där han hotades bland annat med sparken.

Henric Clewenhielm stod på sig och meddelade bolaget i förra veckan om sitt beslut att meddela FI under måndagen. Ägarna och bolagets företrädare hann dock föregå honom och lämnade in en anmälan där han misstänks för oegentligheter i bolaget.

Husrannsakan hos 24Money ägde rum i måndags. Strax därefter gjordes även en husrannsakan hos Henric Clewenhielm. Precis innan denna hade han hunnit meddela FI om den uppkomna situationen i bolaget.

Så sent som i förra veckan lämnade 24Money in en ekonomisk rapportering till FI. Enligt uppgifter till Realtid.se ger rapporten en felaktig bild av det ekonomiska förhållandet i bolaget samt dess tillgångar. I denna balansräkning finns, enligt uppgifter till Realtid.se, bland annat felaktiga uppgifter om värderingen av ett intressebolag. En affär har nämligen gjorts med intressebolaget där aktierna i bolaget har sålts. I denna rapport ska dock det fulla värdet på bolaget ha angetts.

- Min största oro just nu är att kunderna drabbas. Kunderna kommer att förlora miljonbelopp. Det är oundvikligt och man fortsätter ta in nya kunder så länge verksamheten pågår. Det är extremt beklagligt. Om man ska skapa något litet skydd för kunderna så ska en konkursförvaltare ta över och få stopp på detta. Kunderna måste varnas, säger Henric Clewehielm.

Niklas Ahlgren på EBM:s presstjänst är försiktig i uttalandena kring förundersökningen och uppger att myndigheten inte kan kommentera om någon husrannsakan skett.

- Jag kan bekräfta att en förundersökning har inletts, säger han.

Han uppger samtidigt att förundersökningen inleddes i början av sommaren efter en anmälan från revisionsbolaget EY. Rörande några nya anmälningar mot bolaget eller någon annan kan han i nuläget inte kommentera, inte heller vilka misstankar som förundersökningen rör.

- Vi är i ett känsligt läge nu och vi hoppas att vi kan berätta mer lite längre fram.

Platsannonser