Konjunktur

Hushållen bidrar till ökning av BNP

Bruttonationalprodukten, BNP, ökade med 0,1 procent i första kvartalet. Det största bidraget kom från hushållens konsumtion.

Uppdaterad 2019-09-13
Publicerad 2019-09-13

SCB:s första revidering av BNP för andra kvartalet visar på starkare siffror än vad snabberäkningen som släpptes i juli visade – en nedgång med 0,1 procent.

Samtidigt skrivs årstakten i BNP-tillväxten ned till 1,0 procent, från tidigare uppskattade 1,4 procent.

Hushållens konsumtion gick upp 1,1 procent. Mest bidrog konsumtionen i utlandet. Importen totalt sett ökade också med 0,3 procent.

Hushållens reala inkomster ökade 3,1 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

Platsannonser