Annons Annons
Viktor Henriksson, förvaltar Carnegie Småbolagsfond.

Hur påverkar Brexit svenska småbolag?

Påverkas verkligen svenska småbolag av Brexit? Egentligen inte så mycket, särskilt inte svenska bygg- och fastighetsbolag. Men frågan är förstås större än så, konstaterar Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Viktor Henriksson.

Uppdaterad 2016-06-27
Publicerad 2016-06-27

Den direkta påverkan i form av omsättning och vinst är begränsad. Naturligtvis finns bolag med verksamhet i Storbritannien, men dess andel av småbolagens totala omsättning är liten. De negativa vinstrevideringar som följer av fondens exponering mot Storbritannien är totalt sett ganska små.

Men den här frågan är naturligtvis större än så. Det handlar om spridningseffekter och synen på risk. Och sådant är svårt att kvantifiera. På lite längre sikt kan allt hända. Domedagsprofeterna siar om EU:s nedmontering samtidigt som optimisterna tror på ett nödvändigt uppvaknande för EU, en nystart.

Vissa tror inte ens att Storbritannien i slutändan kommer att lämna EU.

Historiskt sett har svenska småbolag haft en högre volatilitet än Stockholmsbörsen generellt. Alltså, småbolagen har rört sig mer än börsen i såväl upp- som nedgång. Det mönstret har dock brutits på senare år och vi har sett hur småbolagen blivit mer stabila och faktiskt rört sig mindre än storbolagen.

Blandningen av bolag har blivit mer lik de stora bolagen, många av bolagen är för små för att drabbas av flöden från derivat och indexprodukter och småbolagen har heller inga banker som har en tendens att röra sig kraftigt i tider av oro. Värt att understryka är också svenska småbolags stora exponering mot svensk ekonomi, en ekonomi som har goda förutsättningar att klara sig ganska bra även framgent.

Alltså, det är inte självklart att småbolagen skall drabbas hårdare av turbulensen.

Värderingsskillnaden mellan små och stora bolag på Stockholmsbörsen är på historiskt sett normala nivåer. Det finns alltså inget värderingsargument för att sälja småbolag i dag.

Sektormässigt sticker fastighetsbolagen ut som trygga i denna miljö. De flesta fastighetsbolagen har bara verksamhet i Sverige, vilket vi tycker känns tryggt, och sannolikheten för högre räntor har minskat ytterligare efter det som hänt. På kort sikt kommer räntorna att falla. Carnegie Småbolagsfond har en hel del fastighetsinnehav.

Även byggbolagen får anses som ganska skonade i denna situation. Behovet av bostäder och infrastruktur i Sverige påverkas inte av Brexit. Vi tror inte att Brexit minskar styrkan på svensk byggmarknad.

På den negativa sidan finns kanske verkstadsbolag som drabbas av sämre konjunktur och minskad investeringsvilja och kanske framför allt banker som inte gynnas av denna typ av osäkerhet samt utökad press på räntorna.

Det är viktigt att understryka vår långsiktighet som förvaltare. Vi kommer se stora rörelser till följd av detta men det är ändå viktigt att hålla huvudet kallt. Carnegie Fonders förvaltningsstil med inriktning på fokuserad värdeförvaltning har förutsättningar för att vara gynnsam i tider av orolighet.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in