Annons: Innehåll från ODIN FONDER

Hur faller de mäktiga?

För långsiktiga investerare är det a och o att veta vad som karaktäriserar bolag som tappar greppet och aldrig kommer tillbaka.

ODIN investerar i solida bolag med god lönsamhet och sunda balanser. Det är bolag som har bra konkurrenspositioner idag och där vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling.

Historien har emellertid visat många exempel på bolag som fallit från tidigare storhet till att bli marginaliserade. För långsiktiga investerare är det a och o att veta vad som karaktäriserar bolag som tappar greppet och aldrig kommer tillbaka. Anledningen är att värde- och kursfallet vid sådana tillfällen kan bli dramatiskt. I boken ”How the mighty fall” av Jim Collins går författaren på djupet med vad som är gemensamt för de mäktiga bolagen som faller från storhet till medelmåttor och sedan vidare mot avgrunden.

Arrogans, förnekande av fakta och panikartade handlingar är viktiga inslag hos bolag med den bästa tiden bakom sig. Det intressanta för en investerare är att studera vad som händer i skenbart framgångsrika företag före kollapsen, det vill säga innan den blir synlig. Ser vi symtom på uppenbara sjukdomstecken hos ett bolag bör vi inte investera.

Trög eller ofokuserad?

Det är få bolag som går från tidigare storhet till medelmåtta som en följd av att organisationen blir lat och tillfreds. Det är något överraskande, man skulle kunna tro att stora och skenbart tröga organisationer skulle vara offren. Elefanter blir sällan angripna av lejon på den afrikanska savannen. Långt mer utsatta är de ofokuserade antiloperna som skuttar runt. Det är den ofokuserade jakten på nya tillväxtområden som är det största hotet hos många bolag. Eller som Jim Collins, fritt översatt, skriver: ”Ett fantastiskt bolag har större benägenhet att dö av matsmältningsproblem som en följd av för många möjligheter, än att dö av svält som en följd av för få möjligheter”.

Rätt personer på rätt plats

För ett bolag som växer är det kritiskt att fylla de viktigaste positionerna i bolaget med de rätta människorna. Rätt strategi med fel personer kommer inte att lyckas. Skillnaden mellan ”rätt” och ”fel” anställda är att de förstnämnda tar ansvar, de sistnämnda har ett arbete att gå till. Bolag som är fortsatt framgångsrika har möjlighet att fylla de viktigaste positionerna med de rätta personerna, och att ge dem nya utmaningar då bolaget växer.

Arrogans och förnekande av fakta

Succé kan lätt leda till arrogans, som är första steget i fallet mot medelmåttighet. Framgångsrika bolag där ledningen inte har förmåga att se att en stor dos tur har varit avgörande riskerar att ha lagt den bästa tiden bakom sig. Bolag som inser att dagens succé också är ett resultat av tillfälligheter har en helt annan grundinställning. Vad är nedsidan om ledningen tar fel och succén inte beror på en rad tillfälligheter? Den är minimal. Bolaget har under tiden arbetat för att bli mycket starkare och bättre rustat mot konkurrens.

Omvänt, ett bolag som tillskriver succén extraordinära kvalitéer och ”vi förtjänar succé för att vi är smarta, innovativa och fantastiska” sänder signaler till organisationen om att succé kommer av sig själv. Ett bolag som har den inställningen är långt mer sårbart.

Bolag med den bästa tiden bakom sig ser inte negativa data, framhäver uteslutande det positiva och tolkar alltid ny information som positiv. Ledningen skyller gärna på externa faktorer i stället för att ta ansvar. Den sakliga argumentationen och öppenheten då det gäller felsteg existerar inte.

Panikartade handlingar

En ledare kan sällan bygga ett varaktigt framgångsrikt bolag själv. Som regel är det en hel organisation av duktiga medarbetare med rätt inställning som gör att bra bolag skapas och förblir bra. Även om en toppledare sällan kan skapa ett varaktigt bra bolag, så kan samma ledare förstöra ett helt bolag.

När bolag för sent inser att den goda utvecklingen har vänt är responsen ofta kontraproduktiv. Panik och alla möjliga försök att förändra bolaget i form av nya strategier, nya visioner och nya stora uppköp har motsatt effekt mot den avsedda. Bolagen försöker helt enkelt för mycket i kampen för överlevnad.

Om en toppledare vill vända fallet mot avgrunden måste han eller hon vara väl medveten om vad som inte bör göras. En odisciplinerad jakt efter för mycket, för snabbt, är inte lösningen. Bolag som faller är inte för lite förändringsbenägna, utan ofta tvärtom. De är däremot inkonsekventa i sina handlingar och har för lite tro på det som skapade framgången från början.

Framgångsrika bolag har ofta en stark förmåga och vilja att förbättra och utveckla kärnverksamheten, speciellt under press. Det är i pressade situationer som många bolag desperat börjar söka efter en ny revolutionerande produkt eller tjänst som ska ersätta den gamla och leda till en ny storhetstid. Dessvärre misslyckas de flesta med revolutioner i sina försök att förhindra en kollaps. Odisciplinerade försök att hitta nya jaktmarker lyckas sällan.

De som förblir mäktiga

Framgångsrika bolag är trogna de principer som ursprungligen skapade succén och fortsätter gradvis att utveckla sig, modifiera och förbättra sina processer. De uppmuntrar kreativitet och förändring, men inte i så hög grad att det sätter hela bolagets framtid på spel. Det är få saker som väcker mer tillit än att lyssna till en ledning som är helt och fullt öppna om utmaningarna i deras bolag. Bolag som förblir starka är öppna om de utmaningar som bolaget har.

En stor portion ödmjukhet, ärlighet gällande utmaningar i bolaget och förmåga att anställa de rätta personerna är framgångskriterier för de bolag som förblir bra.

>>Prenumerera på Odin Fonders nyhetsbrev

Portföljförvaltare, Oddbjørn Dybvad

Annons