Börs

HQ:s aktie handelsstoppas inför domen

Ingen handel mellan 12.45 och 15.00 på tisdagen.

Publicerad 2016-06-21

Aktietorget och HQ beslutar att stoppa all handel i HQ:s aktie mellan 12.45 och 15.00 idag tisdag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen till handelsstoppet är att man vill ge aktiemarknaden möjlighet att ta del av domen i brottmålet mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström samt den tidigare revisorn Johan Dyrefors som meddelas av tingsrätten klockan 13.00.

Brottmålet avseer grovt bokföringsbrott och grovt svindleri samt medhjälp därtill.

HQ är inte själv part i målet och man bedömer därför att domen "har ringa betydelse för de civilmål som HQ för mot de förutvarande styrelseledamöterna, med Mats Qviberg i spetsen, VD:arna, revisorn, KMPG och Investment AB Öresund".

Trots det har man i samråd med Aktietorget beslutat att handeln i HQ:s aktie ska stoppas under drygt tre timmar.

Platsannonser