Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt

HQ-rättegången: Lugnet före stormen

HQ-rättegången rullar vidare i Stockholms tingsrätt. På tisdagsförmiddagen frågades den tidigare ekonomichefen i HQ ut. Det var en stillsam övning, och något av lugnet före den förväntade stormen.

Uppdaterad 2017-02-21
Publicerad 2017-02-21

Mattias Arnelund blev ekonomichef på HQ i början av 2003 fram till 2008, när finansinspektionen kom in i bilden. Han hade dessförinnan bland annat en bakgrund som revisor på Ernst & Young.

Arnelund, som under förmiddagen frågades ut av processbolaget HQ AB:s ombud, beskrev sitt tidigare arbete på HQ AB som en tjänst med ett brett ansvar för att leda avdelningen med cirka 10 personer anställda. I hans tjänst ingick alltifrån att säkerställa att rätt kompetens fanns på hans avdelning, över löpande redovisning och bokföring, skatt- och momsfrågor. Därtill tillkom så klart olika former av uppföljning samt både intern och extern rapportering. I sitt arbete som ekonomichef hade han ett koncernövergripande ansvar, där den mesta av hans arbetstid gick åt till att arbeta med HQ Bank.

Arnelund rapporterade till den operativa chefen, som var olika personer under årens lopp, det vill säga först Bo Beijer och därefter Jesper Bülow. Han genomförde ingen direktrapportering till vare sig vd eller styrelseordförande.

En hel del av utfrågningen fokuserade på de tekniska rapporteringssystem som fanns på banken och ekonomiavdelningen, både i form av tekniska handlarsystem och backofficesystem, och hur de hängde ihop med affärssystemet. En hel del tid avsattes till att diskutera hur transaktionerna från tradingen tankades över till huvudboken och hur positionerna var värderade bokföringsmässigt. Var det den teoretiska värderingen eller marknadsvärderingen som bokfördes, kom mycket av frågorna att handla om.
Filen med data som tankades över varje kväll från handelssystemet till det affärssystem som ekonomiavdelningen arbetade med innehöll både den teoretiska värderingen och marknadsvärderingen, berättar Mattias Arnelund.

– Men värderingsfrågorna låg inte inom vårt ansvarsområde, så det var inget vi arbetade med, säger Arnelund.

Han berättar att värderingen var en fråga för dels tradingavdelningen, dels riskavdelningen. Tradingen bedömde ett värde för portföljen som risk sedan kontrollerade.

– Hur det slutliga värdet fastslogs var vi inte inblandade i.

Olika varianter på detta tema diskuterades utförligt under förmiddagens utfrågning, och ett typsvar från Arnelund kunde låta så här:

– Tradingen satte sin värdering. Den kontrollerades vid månadsskiftet av risk. Var den ok så gick den in i bokföringen. Om tradingen och risk inte var överens vidtog en evalueringsprocess. Först när man var överens om värderingen fördes den in i bokföringen.

Mattias Arnelund klargjorde därmed att ur hans perspektiv så låg frågan om hur tradingportföljens innehåll värderades, och om det var till ett teoretiskt värde eller till det faktiska marknadsvärdet, utanför hans ansvarsområde och kontroll som ekonomichef.

Förmiddagens utfrågning av Arnelund drog ut något mer på tiden än vad som ursprungligen var avsatt för detta förhör. På eftermiddagen kommer försvaret, det vill säga Mats Qvibergs ombud först ställa sina frågor till den tidigare ekonomichefen, varefter dagens huvudnummer tar vid. Det är första delen av förhören med Fredrik Crafoord, tidigare vice vd och huvudansvarig för tradingportföljen i HQ Bank.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in