Finans

HQ presenterar kvartalets advokatarvoden

HQ AB presenterar ökade kostnader under första kvartalet 2017, samtidigt ser bolagets styrelse framgångar i civilmålet. "Vi har ännu inte sett att motsidan lyckats lägga fram argument eller fakta som försvagar vår sak", skriver styrelsen.

Uppdaterad 2017-05-15
Publicerad 2017-05-15

HQ AB,  av motparten kallad processbolaget, som just nu tvistar i Stockholms tingsrätt om skadeståndsansvar hos de tidigare styrelseledamöterna i HQ AB, presenterar i dag kvartalsrapporten för första kvartalet 2017.

Av rapporten framgår att periodens resultat uppgick till -16.669.000 kronor jämfört med -9.016.000 kronor året innan. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 kronor jämfört med -0,02 kronor.

Eget kapital uppgick vid kvartalets slut, den 31 mars 2017, till 14.662.000 kronor, motsvarande 0,03 kronor per aktie. Detta kan jämföras med samma period i fjol då eget kapital uppgick till 22.179.000 kronor och 0,06 kronor per aktie.

Styrelsen i HQ är säkra på sin sak och skriver i rappoarten att "Efter förhör med av HQ åberopade vittnen stärks vi i vår bild av att vi har ett starkt case. Vi har ännu inte sett att motsidan lyckats lägga fram argument eller fakta som försvagar vår sak", skriver styrelsen i kvartalsrappoten.

Vidare skriver styrelsen: "Vår bedömning nu när vi har kommit mer än halvvägs i förhandlingarna är att vi har goda chanser att vinna såväl skadeståndsmålet som det så kallade återvinningsmålet. Bara återvinningsmålet handlar om ca 600 miljoner kronor plus ränta, och sammanlagt handlar de båda målen om drygt 4,6 miljarder kronor inklusive ränta".

Men det kostar att driva process. Rörelsens, som i dagsläget endast består i att driva civilmålen i rätten, kostnader uppgick till 16.690.000 kronor jämfört med 9.054.000 kronor samma period i fjol.

Av rapporten framgår att HQ:s styrelse har förlängt avtalet med Advokatfirman Christer Sandberg AB och att kostnaderna under detta kvartalet uppgår till 1.448.000 kronor, vilket kan jämföras med 722.000 kronor samma kvartal i fjol.

Rättsprocesserna finansieras av nyemissioner. Under år 2016 har bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 52,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget avviserar även att styrelsen har föreslagit om ytterligare en emission med företrädelserätt för befintliga aktieägare, vilken ska tillföra bolaget cirka 16 miljoner kronor före emissionskostnader.

När HQ AB presenterade bokslutet för 2016 hade revisorn Michael Forss vid EY anmärkningar på årsredovisningen. Revisorn anmärkte att ”det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”.

Förhandlingarna mellan HQ AB och den tidigare styrelsen med Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, Curt Lönnström, Thomas Erséus, Johan Piehl, Pernilla Ström, Carolina Dybeck Happe, och Anne- Marie Pålsson samt den tidigare revisorn Johan Dyrefors och revisionsfirman KPMG pågår fram till midsommar i år.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser

Logga in