FinansNyhet

HQ överklagar dom

Stockholms tingsrättStockholms tingsrätt
Publicerad

HQ har redan nu, under onsdagen, lämnat in ett överklagande på domen, som lämnades under torsdagen, till Stockholms tingsrätt. Samtidigt tar bolaget in 305-335 miljoner kronor i en företrädesemission och en styrelseledamot lämnar bolaget.

Sara Johansson

I dag kom ett överklagande in till Stockholms tingsrätt från HQ AB som förlorade ett miljardmål i förra veckan. Enligt domen blev bolaget skyldigt att betala 260 miljoner kronor till motpartens, bland annat Mats Qvibergs, ombud.

I överklagandet, skrivet av Frank-advokaterna Helena Dandenell och Marcus Axelrud, yrkar HQ att hovrätten ska meddela prövningstillstånd och ändra tingsrätten dom samt befriar bolaget från att betala samtliga svarandens rättegångskostnader i tingsrätten. HQ AB yrkar även ersättning för rättegångskostnader från tingsrätten samt för de kostnader som kan komma i hovrätten med ett belopp som senare kommer att anges.

”Grunden för överklagandet är att tingsrättens domslut är oriktigt”, skriver HQ:s ombud, som vidare skriver att grunden för prövningstillstånd är att det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens domslut, att det inte utan sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av tingsrättens domslut och att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Annons

Vidare ber HQ om anstånd till den 30 april 2018 för att utveckla grunderna för överklagandet och för prövningstillståndet liksom uppgift om den bevisning som åberopas.

Samtidigt kallar HQ till en extrastämma där beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. det framgår att styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning den 14 december 2017 enligt vilken bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår att verksamheten ska drivas vidare, ”vilket förutsätter att bolaget har en möjlighet att erhålla erfordelig finansiering”.

De nya aktierna ska emitteras till en kurs av 0,03 kronor per aktie, vilket ska tillföra bolaget mellan 305 miljoner kronor samt 335.438.463 kronor.

Annons

Teckningsperioden ska ske mellan den 7 mars och den 22 mars 2018. Handeln med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 7 mars 2018 till och med den 20 mars 2018. Handel med betalda tecknade aktier sker på Aktietorget från den 7 mars fram till dess att Bolagsverket registrerat nyemissionen.

Om bolagsstämman väljer att inte godkänna nyemissionen föreslår styrelsen att bolaget ska träda i likvidation.

Christer sandberg och Peter Zonabend som båda två är aktieägare i bolaget sitter kvar i styrelsen medan Johan Wiklund har avträtt sitt uppdrag, enligt kallelsen. Senast två veckor innan bolagsstämman ska valberedningen lämna förslag till val av ledamöter.

Annons
Annons