FinansNyhet

HQ-förlikningen står fast

HQ Bank Foto: Bengt ObergerHQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Publicerad

Högsta domstolen beviljar ej prövningstillstånd. ”Den underliggande ansvarsfrågan hade förtjänat en överrättsprövning”, säger HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt i en kommentar till beslutet.

Sara Johansson

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet rörande förlikningsavtalet mellan HQ AB:s konkursbo och Öresund, KPMG och Mats Qviberg.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”, framgår det av beslutet.

Klagande var HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt.

Annons

– Jag anser självklart att det är tråkigt. Rättsfrågan om konkursförvaltarens möjlighet att besluta i strid med gäldenärens uttalade önskemål hade varit väl värd att pröva. Även den underliggande ansvarsfrågan hade förtjänat en överrättsprövning, säger Lars Ehrstedt i en kommentar till Realtid.se 

Lars Ehrstedt skrev i överklagan, i slutet av sommaren, att det finns flera skäl till varför förlikningen ska undanröjas och tingsrättsdomen överprövas. Bland annat hänvisade han till konkursgäldenärens rätt att föra skadeståndstalan vidare. En säkerhet hade ställts med samma belopp som lagen kräver samt i rätt tid, uppgav HQ-likvidatorn. Vidare pekade han på att talan väcktes långt innan konkursutbrottet och att skadeståndskraven till omfånget är ”spektakulära och omfattar ytterst 5,7 miljarder kronor inklusive räntor”. 

Lars Ehrstedt noterade även att tingsrätten i domskälen bekräftade ståndpunkten att bolagets ledamöter agerat oaktsamt men att det i domstolens ståndpunkt saknats orsakssamband mellan oaktsamheten och de uppkomna skadorna. Han menar dock att denna ståndpunkt utgör ett skäl till att förlikningen ska undanröjas så att konkursgäldenären ska få sin talan för konkursbolagets räkning i skadeståndstvisten prövad av hovrätten.

Annons

Det ingångna förlikningsavtalet mellan HQ AB:s konkursbo och Öresund, KPMG och Mats Qviberg vinner nu i och med Högsta domstolens beslut laga kraft.

Förlikningen innebar att HQ AB inte behöver betala 262 miljoner kronor, motsvarande rättegångskostnaderna i tingsrätten, samt att Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till konkursboet. 

Öresunds del uppgår till 6,16 miljoner kronor och KPMG:s del uppgår till drygt 10 miljoner kronor och Mats Qviberg betalar cirka 9,5 miljon kronor.

Annons

Vad som nu återstår av HQ är ett pågående konkursmål i Stockholms tingsrätt där konkursförvaltaren Bill Kronqvist snart ska presentera bouppteckningen och edgångssammanträde ska hållas den 20 februari.

HQ-härvan: Detta har hänt

2010 återkallade Finansinspektionen tillstånden för HQ Bank. Enligt FI hade banken så stora risker att överlevnaden riskerades. Strax därpå försattes HQ Bank i likvidation och en förundersökning om grovt svindleri inleddes.

2015 väcktes åtal mot nyckelpersonerna Mats Qviberg, HQ Banks tidigare ordförande Stefan Dahlbo, vd:n Mikael König och styrelseledamoten Kurt Lönnström.

De friades från misstankarna året därpå i tingsrätten.

HQ AB lämnade in en stämningsansökan mot ledningen, styrelsen och den tidigare revisorn i juni 2011. Den nya styrelsen pekade ut bland andra Mats Qviberg som ansvarig för haveriet i HQ Bank.

HQ AB krävde de svarande på 3,2 miljarder kronor i skadestånd.

År 2017 förlorade HQ AB målet i tingsrätten. Målet överlagades till hovrätten.

HQ AB försattes i konkurs och sedemera i likvidation. Vem som skulle föra bolagets talan i hovrätten blev nu oklart.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist valde i början av 2018 att förlikas med motparterna i utbyte mot att undgå att betala deras rättegångskostnader plus en kontant summa om 25,5 miljoner kronor.

HQ AB:s likvidator med de största aktieägarna i spetsen överklagar förlikningen till Högsta domstolen.

Högsta Domstolen valde nu alltså att inte bevilja prövningstillstånd.

Annons