FinansNyhet

HQ AB redo att själv föra processen i hovrätten

Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea HovrättSvea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt
Publicerad

Om konkursförvaltaren väljer att inte gå in i processen i hovrätten så gör HQ AB det själv. Det uppger den tidigare styrelseledamoten och advokaten Peter Zonabend.

Sara Johansson

Så sent som för en vecka sedan, den 20 mars 2018, meddelade HQ AB:s konkursförvaltare Bill Kronqvist att han behöver mer tid för att ta ställning till om konkursboet ska ta över bolagets talan i målet som pågår i Svea Hovrätt. Anståndet begärdes och godkändes till på onsdag, den 29 mars 2018. Hos Bolagsverket har det dock kommit upp färska handlingar rörande likvidationen i bolaget. 

Av handlingarna framgår det att HQ AB:s tidigare styrelseledamot Peter Zonabend aviserar för att bolaget själv är redo att föra talan i processen genom en behörig ställföreträdare under förutsättning att en sådan finns.

Pekar på ett snart vägledande mål

Peter Zonabend, som i dag är vd för Granen fastighetsutveckling samt för Sten Mörtstedts Victoria Investment Group men har även en bakgrund som advokat på advokatbyrån Fylgia, hänvisar till ett mål i Högsta domstolen som förväntas bli avgjort inom kort. Målet rör ”personligt betalningsansvar för bolagets företrädare”. Risken i dag att föra målet i Svea hovrätt är nämligen att man kan bli personligt betalningsansvarig om motparten vinner.

Annons

Den överklagande parten i målet som Peter Zonabend hänvisar till vill att Högsta domstolen ska förklara att ansvaret inte omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs. I målet har en styrelseledamot drivit en process då bolagets konkursförvaltare valt att inte göra detta. Konkursbolaget förlorade tvisten och förpliktigades att betala motpartens rättegångskostnader. Motparten väckte därefter talan mot styrelseledamoten för att förmå denne att betala rättegångskostnaderna. Tingsrätten gick på styrelseledamotens linje medan hovrätten ändrade underinstansens dom.

Ombud i det aktuella målet är ingen annan än HQ AB:s utsedda likvidator Lars Ehrstedt från 7Wise Advokatbyrå.

Beslut på torsdag

Under bolagsstämman som ägde rum den 22 januari 2018, med ett totalt deltagande om 42,32 procent av aktierna och rösterna i bolaget, beslutade stämman att bolaget skulle träda i likvidation, även om bolaget redan var i konkurs. Anledningen var att stämman tidigare röstade ned en företrädesemission.

Annons

Trots beskedet att HQ AB aviserar att bolaget står redo att föra processen har alltså HQ AB:s konkursförvaltare Bill Kronqvist flaggat för att det just nu pågår förhandlingar ”med motparterna jämte diskussioner med gäldenären”. Det är dessa förhandlingar och diskussioner som denna vecka avgör om konkursförvaltaren väljer att gå vidare med processen.

Konkursförvaltarens huvudbry

Det kluriga för konkursförvaltaren är att de största fordringsägarna i konkursen är motparterna i skadeståndsmålet. Fordringarna kommer från rättegångskostnaderna som uppgick till totalt drygt 260 miljoner kronor, vilka tingsrätten beslutade att HQ AB skulle betala efter den friande domen som kom strax före jul 2017. 

Realtid.se söker Peter Zonabend samt Lars Ehrstedt.

Annons
Annons