Juridik

HQ AB i likvidation

Efter den extra bolagsstämman, som ägde rum i måndags, är nu HQ AB försatt i likvidation samt i konkurs.

Uppdaterad 2018-01-24
Publicerad 2018-01-24

I december försattes HQ AB i konkurs efter Stockholms tingsrätts beslut att bolaget ska betala motparternas krav om 263 miljoner kronor efter förhandlingarna i domstolen. Efter gårdagens extrastämma i Erik Penser Bank ABs lokaler på Apelbergsgatan befinner sig bolaget även i likvidation, vilket Aktiespararna var först med att berätta.

Storägarna Herma Securities och CSL Fastighets AB föreslog en likvidator, advokat Lars Erstedt från advokatbyrån 7Wise. Realtid.se söker Lars Erstedt för en kommentar.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist fortsätter som tidigare att driva konkursen. 

– Likvidationen påverkar inte konkursen för 50 öre. Jag har inte med likvidationen att göra. För mig innebär inte detta beslut något, säger Bill Kronqvist till Realtid.se.

Han fanns på plats under extrastämman för att svara på frågor från aktieägare rörande konkursen och konkursrättsliga frågor.

– Det var några stycken som ställde frågor, men det var lugnt och sansat.

HQ:s bouppteckning lämnas in i nästa vecka, meddelar Bill Kronqvist.

Konkursförvaltaren ska även ta ställning om han ska driva HQ-processen vidare i hovrätten, för konkursboets räkning. Om han inte väljer att driva rättsprocessen går spelpjäsen vidare till likvidatorn, enligt Aktiespararna.

Enligt ett protokoll från Svea hovrätt fick HQ AB prövningstillstånd för sin överklagan i fredags, den 18 januari 2018.

Marcus Axelryd och Helena Dandenell som företrädde HQ i rättsprocessen var på plats på stämman, enligt Aktiespararna, men de ville inte utveckla grunderna till överklagan då motparten fanns representerad på stämman genom Ulf Stigare som var ombud till en av aktieägarna och som även företrädde Mats Qviberg i domstolen.

Av knappa tjugotalet aktieägare närvarande fanns de två största ägarna, Herma Securities och CSL Fastighets AB, företrädda av Sten Ankarcrona respektive Sten Lundgren, enligt Aktiespararna. Båda storägarna röstade mot nyemission och för likvidation.

Enligt kallelsen önskade bolaget ta in mellan 305 miljoner kronor och drygt 335,4 miljoner kronor i nyemissionen.

Platsannonser