Juridik

HQ AB i konkurs

"Uppenbart att förutsättningar saknas att få in nödvändigt kapital", uppger HQ AB.

Publicerad 2017-12-27

Sent på eftermiddagen fredagen den 22 december meddelade HQ AB att bolaget har på egen ansökan försatts i konkurs.

"Styrelsen för Bolaget har i dag, sedan det blivit uppenbart att förutsättningar saknas att få in nödvändigt kapital i Bolaget för att ställa säkerhet för motparternas rättegångskostnader, beslutat att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs då Bolaget befinner sig på obestånd", skriver HQ AB i pressmeddelandet.

Stockholms tingsrätt har beslutat att HQ AB ska försättas i konkurs, och till konkursförvaltare förordnat advokaten Bill Kronqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. 

Platsannonser