Försäkring

Hon tar över Folksams finansiella kommunikation

Christina Sjölund blir chef för Folksamgruppens externa finansiella kommunikation.

Publicerad 2019-10-08

Christina Sjölund kommer närmast från en tjänst som IR-chef och koncernansvarig presschef på Post nord. Enligt pressmeddelande har Christina Sjölund ”lång erfarenhet av finansiell kommunikation, från offentlig sektor till börsnoterat företag och inom olika branscher”.

Folksamgruppen har som uttalat mål att uppfattas som en attraktiv affärspartner på finansmarknaderna.

– Jag är mycket glad över att ha rekryterat en så kompetent kraft som Christina Sjölund till att utveckla vår finansiella kommunikation, säger Nina Stridsberg, chef kommunikationsrådgivning inom Folksamgruppens koncernkommunikation.

– Jag ska arbeta för att den finansiella kommunikationen präglas av transparens och öppenhet så att våra intressenter får en tydlig bild av vår affär, säger Christina Sjölund.

Christina Sjölund har tillträtt sin post och efterträder Christian Hall.

Platsannonser