Revision

Hon är en av 21 nya auktoriserade revisorer

Revisorsinspektionen har auktoriserat 21 nya revisorer under april. “Provet var tufft” säger Malin Lundkvist på KPMG och som är en av de tentander som godkändes.

Publicerad 2019-05-06

I och med auktorisationen av de nya revisorerna har  Sverige totalt 3 179 kvalificerade revisorer. En av de som klarade provet och som därmed fick titeln “auktoriserad revisor” är Malin Lundkvist som arbetar mot allt från små ägarledda bolag till stora börsbolag.

Hur känns det här?

– Det känns väldigt bra. Det har varit mycket plugg och förberedelse det senaste halvåret. Att bli auktoriserad revisor har varit ett mål för mig sedan min första dag på KPMG, eftersom man då får ta ett större ansvar och arbeta mer självständigt.

Hur upplever du provet?

– Provet var tufft och påfrestande. Provet pågick under totalt 12 timmar fördelat på två dagar, så jag var utmattad efter.

Hur har du firat?

– Jag har firat på kontoret med champagne och tillsammans med familj och vänner.

Revisorsexamen testar främst frågeställningar kring revisorsrollen, revision och redovisning. Dessa tre områden svarar för cirka 80 procent av provets totala maxpoäng. Resterande frågor handlar vanligtvis om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Realtid har tidigare skrivit om att sannolikheten för att lyckas med revisorsexamen är betydligt större om tentanden har fått sin praktiska utbildning vid något av de sju största revisionsföretagen än vid något av de mindre revisionsföretagen.

Revisorsinspektionen har gjort en översyn av provet och kommit fram till att provets utformning inte behöver ändras i nuläget då poängfördelningen är jämt fördelad mellan de olika redovisningsnormerna som bolag ska följa beroende på storlek och om de är noterade eller inte.

Per Johansson, chef på Revisorsinspektionen, hoppas att de nya utbildningskraven ska bidra till att tentander från de mindre revisionsföretagen ges en mera strukturerad utbildning som i förlängningen kan innebära att fler klarar examen. Dessutom anser han att branschorganisationen FAR har en viktigt uppgift i att stödja de mindre revisionsföretagen genom att erbjuda utbildning och ge stöd i utformningen av utbildningsplanerna.

 

Platsannonser