Annons

Annons

Höjt tillväxtmål för Brinova

Hyresintäkterna ökade med 27 procent och förvaltningsresultatet med 24 procent, enligt fastighetsbolagets halvårsrapport. Bolaget antar också ett nytt tillväxtmål. “Kvartalet var det sjunde i följd som vi växte på ett kontrollerat och lönsamt sätt”, säger vd:n Per Johansson.

Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 120 miljoner kronor under första halvåret 2018, jämfört med 95 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 75 miljoner kronor, jämfört med 57 miljoner kronor under första halvåret 2017.

Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 46 miljoner kronor, jämfört med 37 miljoner kronor under samma period i fjol.

Annons

Annons

Periodens resultat uppgick till 45 miljoner kronor, jämfört med 50 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat per aktie om 0,62 kronor, jämfört med 0,70 kronor.

Fastighetsportföljens värde ökade med 9 procent till 3 431 miljoner kronor, jämfört med 3 137 miljoner kronor ett år tidigare.

“Med anledning av vår utveckling, inkluderande ännu ej tillträdda förvärv, har ledningen och styrelsen fastställt en ny affärsplan för åren 2019 till 2021. Vi stärker vårt finansiella mål för tillväxt. Det tidigare målet om en fastighetsportfölj överstigande 4 miljarder vid utgången av 2018, vilket vi räknar med att nå, ersätter vi med; En fastighetsportfölj överstigande 6 miljarder vid utgången av 2021. Vår prioriterade nyproduktion, som ger långsiktigt kvalitativa bostäder och lokaler, ska vid planeringstidens slut stå för minst 30 procent av vår tillväxt. Vår tydliga koncentration på bostäder och samhällsfastigheter markeras genom målet att dessa ska, vid planeringstidens slut, utgöra minst 85 procent av vår fastighetsportföljs samlade värde”, skriver Per Johansson i vd-kommentaren till halvårsrapporten.

I övrigt kan noteras att Brinovas avtal med Remium Nordic avseende likviditetsgaranti övertogs av ABG Sundal Colliers. Brinova har också ingått avtal med Mangold Fondkommission avseende tjänsten som Certified Advicer.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons