Pension

Höjdare från Länsförsäkringar till Min Pensions styrelse

En generaldirektör och en livförsäkrings-vd är valda till Min Pensions styrelse.

Publicerad 2019-04-29

Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten, blir ny styrelseledamot i Min Pensions styrelse. Tua Holgersson, vd för Länsförsäkringar Fondliv är invald som ny suppleant. Dessutom är Mats Galvenius, vice vd för Svensk Försäkring invald till personlig suppleant för Christina Lindenius, omvald som styrelsens ordförande, tillika vd för Svensk Försäkring.

Enligt ett samverkansavtal från 2005 mellan pensionsbranschen och staten ska styrelsen för Min Pension bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, en ledamot från Statens tjänstepensionsverk (SPV) och två ledamöter från Pensionsmyndigheten. Varje ledamot ska ha en suppleant.

Platsannonser