Finans

Hoist ställer in utdelningar

Kredithanteringsföretaget Hoist Finance har efter Finansinspektionens nya besked i tisdags om högre riskvikter på förvärvade förfallna fordringar beslutat om ett antal åtgärder.

Uppdaterad 2018-12-20
Publicerad 2018-12-20

Styrelsen kommer att rekommendera årsstämman att inte betala utdelning för åren 2018 och 2019, vilket kommer att ha en positiv påverkan på kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 0,6 procentenheter per den 31 december 2018 och "stödja fortsatt tillväxt under 2019".

Det uppger Hoist i ett pressmeddelande.

"Genom att vidta dessa åtgärder försäkrar vi oss om att kapitaliseringen är tillräcklig och vi ser i dagsläget inget behov av att ta in nytt aktiekapital", säger Ingrid Bonde som är styrelseordförande i Hoist Finance.

"Vi ser goda tillväxtmöjligheter för Hoist Finance under 2019 och framåt och vi är fast beslutna att genomföra vår tillväxt- och effektiviseringsstrategi i en attraktiv marknad", säger vd Klaus-Anders Nysteen.

Hoists aktie stiger efter besked, upp drygt 1 procent på torsdag förmiddag.

Platsannonser