Finans

Hoist Finance inleder rekrytering av ny vd

Jörgen Olsson vill lämna vd-rollen och bli vice ordförande.

Uppdaterad 2017-06-09
Publicerad 2017-06-09

Jörgen Olsson har efter åtta år i ledande ställning inom Hoist Finance meddelat styrelsen sin avsikt att hitta en ny form för att bidra till bolagets fortsatta positiva utveckling och en önskan att lämna posten som vd. Han kvarstår som styrelseledamot och föreslås av styrelsen utses till vice ordförande. En rekryteringsprocess avseende en ny vd kommer därför att inledas.

– Efter knappt åtta fantastiska år har jag kommit fram till att det är dags för att börja planera för nästa steg i vår tillväxtresa. Fortsättningsvis vill jag bidra till Hoist Finance vision att vara den ledande samarbetspartnern till internationella banker och finansiella institut i rollen som styrelseledamot och en av bolagets större aktieägare, säger Jörgen Olsson i ett pressmeddelande.

När Jörgen Olsson inledde sitt engagemang med Hoist Finance 2009 var bolaget en mindre aktör med verksamhet i ett fåtal länder. I dag är Hoist Finance en börsnoterad koncern med 1 500 anställda i 11 länder med ett marknadsvärde om cirka 7 miljarder kronor. Hoist Finance redovisade en vinst före skatt 2016 om 533 Mkr och redovisade en vinstökning om 50 procent för första kvartalet 2017 jämfört med 2016.

– Vi aktieägare och medarbetare har mycket att tacka Jörgen för i hur han lett detta framgångsrika företag. Styrelsen vill försäkra sig om att Jörgens erfarenhet, drivkraft, kompetens och nätverk fortsätter att komma Hoist till nytta och avser därför utse honom till vice ordförande från den tidpunkt då en ny VD tillträtt. Jörgens transparens och framsynthet i detta visar på hans stora omsorg om Hoist Finance och hans styrka som ledare, säger Ingrid Bonde, styrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Platsannonser