FinansNyhet

Hoist Finance: Högre inkassering och fler portföljförvärv

Hoist Finance, Per Arwidsson, Erik SelinHoist Finance, Per Arwidsson, Erik Selin
Publicerad

”Vårt affärsklimat har förbättrats trots att covid-19 fortsätter att vara ett bekymmer,” säger Hoists vd Per Anders Fasth, i en skriftlig kommentar.

Realtid.se

– Intäkterna i kvartalet ökade jämfört med såväl förra året som föregående kvartal. Under de senare månaderna 2021 uppnådde vi betydande förbättringar i inkasseringarna. Vi deltog i ett stort antal förvärvsprocesser och ingick avtal om ett antal attraktiva förvärv under den senare delen av året. Portföljen från Alpha Bank i Grekland på över 1,1 miljard kronor sticker ut och kommer att ha en positiv påverkan på vår lönsamhet under 2022 och framåt. Inklusive dessa portföljer var den totala förvärvade volymen 4,7 miljarder kronor, vilket är Hoist Finance tredje högsta årliga förvärvsnivå,  säger Per Anders Fasth, i en skriftlig kommentar.

Oktober – december 2021

  • Rörelseintäkterna uppgick till 669 miljoner kronor (648)
  • Resultat före skatt var 73 miljoner kronor (68)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,61 kronor (0,31)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 6 procent (3)
  • Redovisat värde på förvärvade fordringsportföljer uppgick till 21 337 miljoner kronor (21 075)
  • Total kapitaltäckningsrelationen var 15,16 procent (16,49) och kärnprimärkapitalrelationen var 9,56 procent (10,76)

Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2020 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2020 för balansposter.

Annons

 

Annons