Finans

Hoist Finance förlorar skattemål i första instans

Domen i förvaltningsrätten innebär att Hoist Finances dotterbolag inte får göra avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-2014. Totalt rör det sig om 44 miljoner kronor i skattetillägg som bolaget nu måste betala. Rättens beslut kommer överklagas.

Publicerad 2017-10-13

Hoist Finance AB dotterbolag Hoist Finance Services AB har mottagit en dom från förvaltningsrätten avseende ett skattemål där bolaget är part.

Förvaltningsrättens dom innebär att Hoist Finance dotterbolag Hoist Finance Services inte medges avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-2014. Ärendet gäller påförande av tillkommande skatter och skattetillägg om totalt cirka 44 miljoner kronor avseende räkenskapsåren 2012-2014, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Hoist Finance vidhåller att man har följt gällande lagar för taxering av bolaget och koncernens verksamhet och kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten.

Bolaget bedömer att det föreligger övervägande sannolikhet att Kammarrätten beslutar till Hoist Finance fördel. Denna bedömning stöds av bolagets expertrådgivare. Hoist Finance kommer att analysera domen och återkommer med bolagets syn på domslutet och dess konsekvenser.

Platsannonser