Finans

Hoist Finance fördubblar resultat

Totalt ökade intäkterna med 13 procent.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Hoist Finance redovisar ett resultat före skatt på 185 miljoner kronor (123), en ökning med 50 procent. Resultat per aktie efter utspädning steg med 46 procent till 1,66 SEK (1,14).

Bolagets totala intäkter ökade med 13 procent till 719 miljoner kronor (636), medan EBIT ökade med 19 procent till 273 miljoner (231). EBIT-marginalen uppgick till 38 procent (36).

Avkastning på eget kapital landade på 21 procent (18). Total kapitaltäckningsrelation slutade på 16,79 procent (16,76) och kärnprimärkapitalrelation op 12,51 procent (12,46).

Under kvartalet fick Hoist Finance tillstånd att bedriva finansiseringsrörelse. Bolaget expanderade även på den italienska marknaden inom segmentet lån till små- och medelstora företag.

– 2017 inleddes med ytterligare ett starkt kvartal för Hoist Finance. Totala intäkter ökade med 13 procent och resultatet före skatt med ökade 50 procent, jämfört med samma period föregående år, säger vd:n Jörgen Olsson.

Platsannonser