Finans

Hoist Finance emitterar 80 miljoner euro

Hoist Finance emitterar 80 miljoner euro i nya Tier 2-obligationer "för att ytterligare optimera kapitalstrukturen".

Publicerad 2017-05-19

Hoist Kredit, ett helägt dotterbolag till Hoist Finance, meddelar att bolaget har emitterat 80 miljoner euro i nya Tier 2-obligationer under sitt EMTN-program, med utgivningsdatum den 19 maj 2017, "för att ytterligare optimera kapitalstrukturen".

– Återigen är vi mycket nöjda med villkoren för en ny obligationsemission, som bekräftar investerarnas positiva syn på Hoist Finance starka finansiella position och tillväxtmöjligheter. Transaktionen tillsammans med återköpet av efterställd skuld (2023 SEK Tier 2-obligationer) effektiviserar vår kapitalstruktur och förbättrar kapitaltäckningen, samt förstärker vår tillväxtkapacitet framgent, säger Magnus Linnersand, Group Head of Treasury i en kommentar.

De nya obligationerna förfaller den 19 maj 2027 med möjlighet till inlösen efter fem år och en fast kupongränta uppgående till 3,875 procent.

Instrumentet ska noteras på Irish Stock Exchange.

Deutsche Bank och Nordea Markets har varit finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

Platsannonser