Börs

Hoist backar resultatet 5 procent

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance minskade resultatet med 5 procent i tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. 

Uppdaterad 2019-11-06
Publicerad 2019-11-05

Rörelseintäkterna minskade med fem procent till 698 miljoner kronor under tredje kvartalet, jämfört med 731 miljoner kronor föregående år. Resultatet före skatt minskar hela 40 procent, från 243 miljoner kronor 2018 till 146 miljoner kronor tredje kvartalet i år. Hoist förklarar det med jämförelsestörande poster före skatt på 47 miljoner kronor för omstruktureringskostnader i den franska verksamheten, IT-organisationen samt ränteswappar. Bortser man från dessa blir resultatet i tredje kvartalet 194 miljoner kronor, jämfört med 202 miljoner kronor 2018.

– Fokus under det tredje kvartalet var att se bortom de senaste regulatoriska utmaningarna och genomföra bestämda aktiviteter för att reducera framtida kostnader och betydligt förbättra verksamhetens effektivitet. Detta inkluderar outsourcing av vår IT-infrastruktur, centralisering av vår verksamhet i Frankrike, uppstarten med att etablera nearshoring-verksamhet i Rumänien, såväl som fortsatt livetestning av nya digitala betalningslösningar. Justerat för dessa satsningar så är det underliggande resultat i linje med tidigare kvartal i år, säger Klaus-Anders Nysteen i sin vd-kommentar i rapporten.

Han talar om att Hoist har varit tvunget att anpassa sin affärsmodell till EU:s nya så kallade NPL backstop-regleverk. Det gör att kreditinstitut får förändrade kapitaltäckningsregler för krediter som tas upp efter den 26 april 2019, och som sedan eventuellt uppfyller kriterierna för regelverket. Anpassningen har enligt Klaus-Anders Nysteen gått bra och visar att företaget är flexibelt och agilt.

– Marknadsutsikten är fortsatt positiv. Det är hög aktivitet inom samtliga tillgångsklasser, och marginalerna har utvecklats fördelaktigt. I en miljö av NPL backstop-regelverk, så känner jag stark övertygelse om att vi är på rätt väg mot en hållbar och konkurrenskraftig affärsmodell där vi kan fortsätta hjälpa individer att hålla sina åtaganden och hitta en väg framåt, säger Klaus-Anders Nysteen.

Hoist Finance är enligt honom väl positionerat inför det traditionellt starka fjärde kvartalet.

Ytterligare nyckeltal för tredje kvartalet (föregående år inom parentes:

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 kronor (1,87).  
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 12 procent (20).  
  • Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 15 procent (16).  
  • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 22 394 miljoner kronor (20 605).  
  • Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 14,87 procent (14,14) och kärnprimärkapitalrelation till 10,29 procent (9,66).

Hoist Finance har också erhållit investeringsåtagande från den globala kapitalförvaltaren Carval Investors rörande en värdepapperisering med kreditbetyg.

Platsannonser