IT

Högt förtroende för bankernas IT-säkerhet

70 procent av svenskarna litar på bankernas säkerhetssystem. Samtidigt är det få som känner till EU:s nya dataskyddsförordning som införs nästa år.

Uppdaterad 2017-05-24
Publicerad 2017-05-24

Allmänhetens förtroende för IT-säkerheten varierar för olika branscher: 71 procent har högt eller mycket högt förtroende för IT-säkerheten i bankernas tjänster, medan motsvarande siffra för myndigheter, kommuner och landsting är 60 procent.

Det visar en ny undersökning från Sifo på uppdrag av IT-bolaget Tieto. 

30 procent säger sig ha högt eller mycket högt förtroende för IT-säkerheten och hanteringen av personlig data inom telekombranschen, medan 19 procent anger detsamma för detalj- och dagligvaruhandeln. I botten av listan återfinns dejtingtjänster (12 procent) och sociala medier (8 procent).

– Bank- och betaltjänster är vanliga mål vid cyberattacker men kunderna litar på att deras personliga data och tillgångar är skyddade. Bankerna har rustat upp IT-säkerheten kontinuerligt i takt med att man tvingats ta itu med nya hot och har även varit bra på att informera kunder om de bedrägeriförsök som sker, säger Maria Nordgren.

En av sju svenskar har drabbats av dataintrång och sju av tio är oroliga över säkerheten och hanteringen av personliga uppgifter på nätet. Dessutom kan åtta av tio svenskar tänka sig att bli raderade ur företagens register, vilket blir möjligt nästa år när EU:s nya dataskyddsförordnin GDPR införs. Men bara tio procent av befolkningen känner till den nya EU-regleringen.

– Cyberhoten ökar och medborgarna har blivit mer vaksamma på företagens hantering av persondata. Men kännedomen om den nya förordningen är låg och få är medvetna om det stärkta skydd den medför. Vi måste se till att öka kunskapen även bland allmänheten – det är viktigt för att slå vakt om en säker hantering av persondata och god beredskap mot dataintrång i samhället, säger Maria Nordgren, chef inom IT-säkerhetstjänster på Tieto, i en kommentar.

På uppdrag av Tieto har Sifo frågat drygt 1.000 personer om deras attityder till IT-säkerhet och företagens hantering av persondata.

Platsannonser