Finans Nyhet

Högre huspriser att vänta

Publicerad

Småhuspriserna fortsätter att stiga i nästan hela landet. Någon avmattning i ökningstakten är inte att vänta under det närmaste halvåret.

Under den senaste tremånadersperioden, augusti-oktober, steg småhuspriserna med knappt 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar den senaste småhusbarometern från Statistiska centralbyrån (SCB) och Lantmäteriet.

Att de låga räntorna gör det billigt att låna är den viktigaste förklaringen till utvecklingen, enligt Föreningssparbankens prognoschef Cecilia Hermansson. Men inte den enda.

Det kan finnas psykologi i marknaden. Många känner sig stressade av uppgången. De förväntar sig att priserna ska fortsätta upp ännu mer och då gäller det att slå till. Hon pekar även på att hushållens goda inkomster driver priserna. Någon dämpning i ökningstakten tror inte Hermansson på under det närmaste halvåret.

Annons

Om Riksbanken höjer räntan till våren kommer klimatet att förändras gradvis. Men det krävs flera räntehöjningar för att man ska uppleva ränteläget som för högt. Cecilia Hermansson tycker inte att det är meningsfullt att tala om en eventuell bubbla på bostadsmarknaden. Det går inte att avgöra om det är en bubbla förrän den har spruckit. Hon vill hellre ta upp de risker som byggs upp när räntan är låg under en längre tid. Det finns risk för att åtminstone några hushåll får för små marginaler, att de inte är beredda på den ränteuppgång som kan komma. En del borde kanske inte har köpt ett hus till ett så högt pris.

I 17 av landets 21 län har huspriserna stigit under perioden. På Gotland steg de mest, med 14 procent. Många har kunnat förverkliga sina drömmar om ett sommarhus när räntorna är låga. I Göteborgs- och Malmöområdet har priserna gått upp med fyra respektive fem procent. Det är mer än i Stockholmsområdet där de steg med två procent.

– Jag tror att Stockholm har drabbats mer av konjunkturnedgången efter 2000. När näringslivet och arbetsmarknaden nu går lite bättre kommer vi att se att huspriserna stiger lite mer, säger Hermansson.

Annons

TT

Annons