Annons

Annons

Hög tillväxt och sjunkande resultat i SBB

Fastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter och driftsöverskott ökade samtidigt som resultatet sjönk, visar halvårsrapporten. “Vi ser en stark ökning i vår intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis sedan första kvartalet”, kommenterar vd:n Ilija Batljan som ser ljust på framtiden.

Hyresintäkterna ökade till 800 miljoner kronor under första halvåret 2018. Det kan jämföras med 585 miljoner kronor för samma period i fjol.

Driftsöverskottet ökade under samma period till 505 miljoner kronor, jämfört med 357 miljoner kronor under första halvåret 2017.

Resultat före skatt blev 687 miljoner kronor, jämfört med 2 140 miljoner kronor under samma period i fjol.

Annons

Annons

Periodens resultat var 517 miljoner kronor, jämfört med 1 686 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

Renovering av 151 lägenheter och tillskapande av 27 nya lägenheter påbörjades under första halvåret.

Fastighetsportföljens värde ökade med 2,6 miljarder kronor under perioden till 25,6 miljarder kronor totalt. Värdet per 2017-06-30 var 21,1 miljarder kronor.

“Vi har under det första halvåret levererat ett driftnetto motsvarande 505 miljoner kronor, som justerat för engångseffekter är 524 miljoner kronor, att jämföra med 357 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Vi har fortsatt att stärka vår finansiella ställning vilket lett till att vi uppnått BB rating med positiva utsikter från Fitch. Vår beräknade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av halvåret 640 miljoner kronor, det vill säga en ökning från 582 miljoner kronor i slutet av 2017. Vi fortsätter att stärka vår samhällsfastighetsportfölj med starka lägen, i Nordens större städer, och långa hyreskontrakt. Utöver att vi förvärvat äldreboenden i Stockholm, Oslo och Helsingfors, har vi också fortsatt att utöka vårt bostadsbestånd. Nu äger vi cirka 8 500 hyreslägenheter samt ytterligare drygt 1 000 lägenheter i LSS-boenden vilket gör oss till ett av Sveriges största noterade bostadsbolag”, skriver Ilija Batljan i vd-kommentaren till rapporten och fortsätter:

“I februari gjorde Samhällsbyggnadsbolaget ett listbyte till Nasdaq First North Premier, vilket är en kvalitetsstämpel och ett viktigt steg inför en kommande notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket vi jobbar hårt för att det ska ske under de närmaste 12 månaderna.”

Bolagets vd och grundare Ilija Batljan ser också ljust på framtiden.

“Vårt starka driftnetto i kombination med långsiktigt reducerade finansieringskostnader möjliggör fortsatt starka kassaflöden. Intjäningsförmågan i slutet på andra kvartalet visar att vi för första gången knäckt kostnadskurvan för vår finansiering. Våra finansiella kostnader, på rullande 12-månaders basis, landar på 471 miljoner kronor, att jämföras med 485 miljoner kronor i slutet av första kvartalet trots att de totala räntebärande lånen ökat med 1,1 miljarder kronor. Intjäningsförmågan var i slutet av halvåret cirka 640 miljoner kronor och vi ser en stark ökning i vår intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis sedan första kvartalet”, skriver han i en kommentar om utsikterna för bolaget

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons