Annons

Annons

Hög renoveringstakt i Victoria Park

Fastighetsbolaget Victoria Parks resultat efter skatt minskade med 38 procent och landade på 720 miljoner kronor, visar rapporten för första halvåret 2018. Förvaltningsresultatet ökade samtidigt med 8 procent.

Intäkterna ökade med 12 procent till 579 miljoner kronor under första halvåret 2018, jämfört med 518 miljoner kronor under första halvåret 2017.

Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 172 miljoner kronor, jämfört med 159 miljoner kronor under samma period i fjol.

Resultatet efter skatt uppgick till 720 miljoner kronor, jämfört med 1 160 miljoner kronor under samma period i fjol. Det motsvarar 2,92 kronor per aktie, jämfört med 4,76 kronor per aktie.

Annons

Annons

“Under juni meddelade Vonovia att de fullföljer sitt kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park, ett erbjudande som Victoria Parks budutskott bedömde återspegla bolagets värde. Per den 3 juli ägde Vonovia motsvarande cirka 66 procent av totalt antal aktier och 61 procent av totalt antal röster i Victoria Park efter full utspädning. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Victoria Park tillsammans med en stark huvudägare, och tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom vårt område, som möjliggör en rad synergier”, skriver Per Ekelund i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

“Även under det andra kvartalet har vi haft en hög renoveringstakt med 287 renoverade och färdigställda lägenheter under kvartalet, och 580 hittills i år. Efter de förvärv vi nyligen gjort har vi en fortsatt betydande förädlingspotential i hela beståndet, då andelen renoverade lägenheter endast uppgår till 32 procent. Vår renoveringstakt stärker kontinuerligt driftsnettot och bidrar till fortsatt substansvärdetillväxt.”

“Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förädla vår framgångsrika modell i befintligt bestånd. Vidare har vi en stark finansiell ställning och träffar regelbundet kommunala och privata aktörer för ytterligare förvärv, med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden som leder till ett ökat värde för såväl våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare som för samhället i stort”, skriver Per Ekelund i avslutningen till vd-ordet i rapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons